Nyheter

Returbagen på Gotland etablerar sig på fastlandet

Byggsektorn är den bransch som producerar mest avfall i Sverige (efter gruvavfall). 2018 stod byggsektorn för hela 12 miljoner ton avfall, vilket motsvarar 35 procent av allt uppkommet avfall i Sverige.

Returbagen är det gotländska företaget vars målsättning är att hjälpa fler byggföretag att återvinna sitt avfall.

Storsäckar förenklar avfallshanteringen

Eftersom byggbranschen står för en så pass stor mängd avfall är det viktigt att det finns möjligheter till enkla och tillgängliga lösningar. Returbagen är en tjänst som bidrar till en smidigare avfallshantering redan från att avfallet uppstår på bygget.

– Det är en enkel tjänst som gör mycket nytta, du köper våra storsäckar i din lokala bygghandel, fyller dem med avfall och bokar sedan hämtning av säckarna via vår hemsida, berättar Daniel Björkman, VD och ägare av Returbagen.

På så sätt sorteras avfallet direkt på bygget och Returbagen ser till att avfallet transporteras till återvinningscentralen på bästa miljövänliga sätt.

Byggavfallet ökar men inte allt återvinns

Sedan 2016 har mängden icke-farligt avfall från byggbranschen ökat, men allt återvinns inte. 2018 var det bara hälften av allt bygg-och rivningsmaterial som återvanns, enligt statistik från Boverket. Det finns alltså möjlighet till stor förbättring.

Returbagen är ett exempel på en sådan förbättring och hoppas få fler inom byggbranschen att återvinna och se fördelarna med att ha en ordentlig avfallshantering. Dessutom hjälper även Returbagen företagen att spara tid och fokusera på sina byggprojekt.

– Byggföretagen slipper åka flera vändor fram och tillbaka till återvinningscentralen, istället kan de fokusera på att göra det de är bäst på medan vi tar hand om deras avfall. Det är en väldigt uppskattad tjänst, säger Daniel Björkman.

Om Returbagen

Returbagen erbjuder upphämtning och transportering av avfall i storsäckar med hjälp av lokala åkare. Ett system som ser till att byggarbetare och privatpersoner kan fokusera på bygget/renoveringen och bli klar med sina byggprojekt i tid.

Returbagen har funnits på Gotland i åtta år men har nyligen etablerat sig utanför ön. Nu finns även tjänsten i Kalmar län och målet är på sikt att tjänsten ska erbjudas i hela Sverige.

Tre steg för att bli av med avfallet

1. Köp säckarna hos din lokala bygghandel.

2. Fyll säckarna med ditt avfall.

3. Boka hämtning på www.returbagen.nu.

En lokal åkare hämtar sedan upp avfallet och transporterar det till återvinningscentralen. De lokala åkarna tar med avfallet till och från andra uppdrag – man kan säga att avfallet åker kollektivt. På så sätt transporteras avfallet på bästa miljövänliga sätt.

Säckarna finns i tre storlekar: Small (0,2 m3), Medium (1 m3) och Large (2 m3).

Läs mer på:

www.returbagen.nu.