Nyheter

Ny rapport visar på det psykiska måendet inom byggbranschen

Psykisk ohälsa är fortfarande ett dolt problem inom byggbranschen, även om det på senare tid har börjat uppmärksammas allt mer. Ramirent har tagit fram en rapport, som visar att så många som 16 procent inom byggbranschen har mått psykiskt dåligt på grund av sitt arbete, flera gånger det senaste året.

I Ramirentrapporten, som släpps idag, har Ramirent bland annat undersökt hur måendet ser ut ute på byggena.

16 procent av de tillfrågade i rapporten har mått psykiskt dåligt pga stress, oro, ångest eller annan psykisk ohälsa flera gånger det senaste året. Undersökningen* visar även att fem procent har sökt hjälp för psykisk ohälsa relaterat till arbetet. Ytterligare tre procent har sökt för orsaker utanför jobbet.

– När undersökningen gjordes hade vi levt med pandemin under drygt ett år och vi vet ännu inte hur det har påverkat vårt mående. Därför känns det viktigt att följa upp de här siffrorna under en längre period. Samtidigt måste byggbranschen, precis som alla andra branscher, jobba med det psykiska måendet parallellt med att skapa en bättre och säkrare fysisk arbetsmiljö, menar Anna Klebe, HR-chef på Ramirent.

7 av 10 i undersökningen uppger att de alltid informerar ledningen om de upptäcker såväl små som stora missförhållanden, vilket kan handla om allt från jargongen på arbetsplatsen till hur säkerhetsrutiner efterföljs.

– Det är bra! Att man litar på ledningen och att de lyssnar och agerar på vad man säger, bidrar till att bygga en sundare och säkrare arbetsplats, säger Anna Klebe.

Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Sverige Bygger, som skickat ut en enkät till personer på ledande befattningar inom byggbranschen. Rapporten belyser frågor som hållbarhet, digitalisering, kompetensbehov, trivsel, säkerhet och jämställdhet inom branschen.

Rapporten går även att ladda ner:

här.