Nyheter

Ny rapport: Stora klimatvinster vid återvinning av golv

Koldioxidbesparingen av att återvinna golv är stor. Återvinning av 1 kvm vinylgolv innebär att utsläppen av växthusgaser minskar med 10 kg. Det visar uträkningar som golvföretaget Tarkett gjort med hjälp av en ny metod som tagits fram i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att veta hur stora klimatbesparingarna de facto blir vid golvåtervinning har man tillsammans med IVL tagit fram en ny metodik som kan användas för att beräkna detta.

Tarkett har nu använt den nya metoden för att beräkna klimatvinsten från återvinning av ett antal olika golvmaterial och sammanställt detta i en rapport.

Resultatet: för varje kvm av Tarketts vinylgolv som återvinns besparas klimatet 10 kilo koldioxid. Det är ett resultat som överraskar positivt.

– Cirkulär ekonomi och återvinning är avgörande för att vi ska klara klimatutmaningen. Med denna nya metod kan vi tydligt påvisa den stora nytta för klimatet som återvinning av golv innebär, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett. 

Metoden bygger på att klimatbesparingarna kommer från två källor; dels att man undviker förbränning, vilket i Norden är det vanligaste scenariot för uttjänta golv, samt att det återvunna materialet ersätter jungfrulig råvara. Underlaget till beräkningarna hämtas från 3:e parts certifierade miljövarudeklarationer.

– Vi har sett en stark efterfrågan hos våra kunder att kunna räkna på koldioxidbesparing vid projekt med återvinning, men vi har saknat rätt verktyg. Därför började vi själva att utveckla en metod som nu färdigställts med stöd av IVL. Metoden har sedan använts för att beräkna klimatvinster vid återvinning av nio olika golvtyper som vi redovisar i rapporten, säger Dag Duberg.
 
Beräkningsmetoden har tagits fram för golv, men de grundläggande principerna kan också användas för andra produkter. Rapporten riktar sig framför allt till fastighetsägare, fastighetsförvaltare, byggföretag, hållbarhetskonsulter och arkitekter, men den kan användas av vem som helst som är intresserad av att veta klimatnyttan av återvinning, avslutar Dag Duberg.

Rapporten ”Climate benefits from recycling of floor waste fractions”:

ladda ner här. 

Exempel på klimatbesparing vid återvinning av 1000 kvm golvmaterial:

Vinylgolv: 10 ton CO2 ekvivalenter

Textilplattor: 6 ton

Linoleum: 5 ton