Nyheter

Saint-Gobain Distribution Sweden bildar SGDS Gruppen AB

Den franska industrikoncernen Saint-Gobain förvärvade Bevego, Dahl, Optimera, Konradssons Kakel och Kakelspecialisten i mitten av 00-talet. Alla företagen bedriver framgångsrik proffsförsäljning inom sina respektive branscher och omsätter tillsammans cirka 16 miljarder kronor.

Nu bildas SGDS Gruppen AB, vilket ger företagen möjlighet att helt fokusera på affärsdrivande verksamhet förstärkta av en gemensam affärsstödjande organisation med funktioner som ekonomi, HR, affärsstöd, affärsutveckling, hållbarhet, logistik och en affärsorienterad IT-struktur.

– Genom att låta respektive varumärke helt fokusera på kundrelationen med sälj- och produktlösningar kommer vi att skapa något unikt på marknaden som genererar stort kundvärde, säger Göran Dahlin, koncernchef för Saint-Gobain Distribution Sweden och vd för Dahl Sverige AB och fortsätter: Det innebär att vi på ett effektivare sätt kan koordinera och implementera nya service- och tjänsteerbjudanden samt vidareutveckla affärsorienterade supportfunktioner.

Bolagen kommer successivt att integreras under SGDS Gruppen AB och först ut blir bygghandels-verksamheten Optimera samt vs och va-specialisten Dahl.

Göran Dahlin fortsätter:

– Den nya strukturen i koncernen medför att vi kan verka som en multispecialist med en rad synergieffekter för ökad produktivitet. SGDS Gruppen AB kommer att utveckla nya funktioner i rask takt och dessa kan nu implementeras mer effektivt för samtliga företag.

Bevego, Dahl, Optimera, Konradssons Kakel och Kakelspecialisten kommer fortsatt att verka lokalt i de mer än 170 butikerna som utgör säljenheter, både i egenskap av butiker och som säljkontor.

– Vi har inga ambitioner att minska antalet etableringar, snarare tvärtom. Nu ska vi stärka vår särställning som specialist för att lokalt och nationellt bemöta kunder med produkter, tjänster och kunskap inom deras unika arbetsområden, avslutar Göran Dahlin.

Göran Dahlin blir vd för det nybildade företaget SGDS Gruppen AB, och i ledningsgruppen kommer ansvariga för de säljdivisioner som initialt berörs att ingå, likaså ansvariga för supportfunktioner inom ekonomi, human resources, affärsutveckling, affärsstöd, hållbarhet, IT och supply chain.

Arbetet med ombildningen inleds under hösten 2021 och beräknas vara fullt genomfört 2025.