Nyheter

Bjurholms kommun digitaliserar hela sitt fastighetsbestånd

Bjurholms kommun, som är Sveriges minst befolkade kommun med 2 391 invånare, tar nu ytterligare ett kliv in i den digitala eran. Arbetet med att byta ut äldre mekaniska lås till iLOQs digitala låslösning påbörjades under 2020 och nu har kommunen beslutat att digitalisera alla lås i hela sitt fastighetsbestånd.

Att vara Sveriges minsta kommun har sina utmaningar och det ställer också höga krav på att hitta smarta och effektiva lösningar för att öka självständigheten. Med stora avstånd och få invånare letade Bjursholms kommun efter en lösning som löste utmaningar specifikt kring lås i offentliga byggnader.

– Sedan vi började samarbetet med iLOQ har de anställdas arbete blivit enklare och mycket mer tidseffektivt då vi kan byta, flytta och lägga till lås på egen hand. Nu kan vi utföra 95 % av alla låsjobb själva, i stället för att ringa in folk från grannkommunerna, säger Hans Edlund, fastighetschef på Bjurholms kommun.

8/18/21

I Bjurholms kommun hanterar de anställda ofta många olika uppgifter och därför är behovet av en smidig behörighetshantering stort. Med det som bakgrund påbörjade kommunen tillsammans med iLOQ övergången från mekaniska till digitala lås under 2020. Några av fastigheterna har blivit utrustade med iLOQs mobilbaserade S50-system, medan de flesta andra har uppgraderats till iLOQs nyckelbaserade S5- system.

– Innan vi blev iLOQ-kunder hade vi flera olika låssystem från flera olika leverantörer, vilket snabbt kunde bli problematiskt när nycklar försvann eller behörigheten ändrades för olika användare. Kommunen har nu bra kontroll på alla sina nycklar och de kan hantera alla administrativa uppgifter på egen hand, avslutar Hans.

Bjurholms kommun har samarbetat med iLOQ sedan 2020 och hittills har över 250 cylindrar och mer än 200 nycklar installerats åt kommunen. Arbetet fortsätter nu in i nästa fas, då Bjurholms kommun beslutat sig för att digitalisera hela sitt fastighetsbestånd.

– Bjurholms kommun och iLOQ är lite av en perfect match. Vi har kunnat lösa en hel del av de utmaningar och problem som funnits tidigare, och framför allt har vi kunnat erbjuda maximal nytta i kombination med stora besparingar framåt. Både ekonomiskt och administrativt, säger Anders Dahlgren, Sales Manager på iLOQ Sverige.