Nyheter

Industriarbetsgivarna: ”Urvattnat besked om cementproduktion i Slite”

– Regeringens besked idag om en tillfällig förändring i miljölagstiftningen för att möjliggöra fortsatt kalkbrytning i Slite under nuvarande tillstånd i åtta månader fungerar på mycket kort sikt. Det innebär vi får ett visst andrum och att akuta varsel skjuts på framtiden, men beskedet idag är inte tillfredsställande. Svensk industri måste ha långsiktighet.

DET säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna i ett uttalande och fortsätter:

– Det är ett systemfel att svensk basindustri är tvingad till korta planeringshorisonter som verkar bygga på halvårscykler. Nu måste industrin följa detta noggrant då planerings- och varseltider är långa, fortsätter Per Hidesten.

– Vi förutsätter att regeringen redan i morgon tar höjd för att hantera den cement- och sysselsättningskris som nu riskerar att uppkomma efter denna temporära lösning och att man gör detta i dialog med branschen och arbetsmarknadens parter, säger Per Hidesten.

­– Om basindustrin ska gå i bräschen för Sveriges klimatarbete genom att ställa om och arbeta för klimatneutrala värdekedjor behövs långsiktighet och förutsägbarhet, annars görs investeringarna i andra länder och Sverige förlorar arbetstillfällen. Vi har den senaste tiden tyvärr sett alltför många exempel på detta, avslutar Per Hidesten.