Nyheter

Gotländska LEVA Husfabrik skriver avtal med Östersundsbaserade IsoTimber

Gotländska LEVA Husfabrik har signerat ett första avtal med Östersundsbaserade IsoTimber och erbjuder nu alla sina kunder leverans med IsoTimber i väggarna.

De båda bolagen, LEVA Husfabrik och IsoTimber, har funnit att man har mycket gemensamt och ser potentialen att växa sig starka tillsammans genom ett gott samarbete.

LEVA Husfabrik är liksom IsoTimber en materialleverantör med fokus på att hjälpa kunden med materialkvaliteter som gynnar ett hälsosamt boende. Trä är det man väljer att arbeta med.

Arkitekterna hos LEVA Husfabrik designar alltid byggnaderna med massivt KL-trä (korslimmade träskivor) som stomme och de vill att deras kunder ska få njuta av härliga och naturliga ytskikt, så de väljer trä i både golv, väggar och tak. Båda bolagen värnar om att hålla miljö- och klimatpåverkan låg genom att effektivt nyttja råvarumaterialet under lång tid.

Man verkar för att nybyggnation, med syfte att bidra till att lösa landets bostadsbrist, sker i samverkan med ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Hos LEVA Husfabrik har man nu bestämt sig för att kunna erbjuda alla leveranser med IsoTimber i väggarna kombinerat med massivt KL-trä som stomme. IsoTimber har en isolerande funktion, vilket medför att ingen annan isolering behövs i väggarna.

Helena Bloom, VD och arkitekt, beskriver att kärnan av hållbarhet är stark i deras verksamhet och att den varit det ända sedan start:

– När vi kom i kontakt med IsoTimber förstod vi att den produkten är helt rätt för oss, säger Helena.

– IsoTimbers material och byggmetod ligger helt i linje med vårt koncept och vi vill gärna erbjuda alla våra kunder att få tillgång till ett så resurseffektivt materialnyttjande.

IsoTimbers VD, Håvard Jegerstedt, uttrycker att han är mycket glad för det nystartade samarbetet. Bolagens samsyn kring hållbart byggande tror han kommer att underlätta och bidra till ett långsiktigt samarbete.

– Jag har förstått att LEVA Husfabrik väljer sina samarbetspartners med omsorg och därför är jag extra stolt över vårt samarbete!

Den första leveransen sker under hösten 2021, med ambition att det blir den första i en lång rad av gemensamma projekt. Långsiktigt samarbete är värdefullt anser båda parter. Man lär känna varandra och det underlättar både kommunikation och avtalsförhandlingar, samt att man tar tillvara på kunskapsåterföring från projekten på en helt annan nivå. Det ger trygghet inte bara till bolagen, men även till slutkunden.

Om LEVA Husfabrik:

Bolaget har sitt säte i Visby på Gotland och arbetar med arkitektur. De designar, ritar och levererar miljövänliga hus av massivträ till hela Sverige. De erbjuder genomtänkta färdiga husmodeller, LEVA BAS, eller så tar de fram ett hus anpassat till kundens önskemål, LEVA ARKITEKTUR. Kunden anlitar sin egen byggare som monterar och färdigställer huset.

Mer om IsoTimber:

IsoTimber tillverkar husstommar av trä med en unik konstruktion. Väggarna är både bärande och isolerande. Ingen extra isolering eller plastfolie behövs och den är diffusionsöppen, vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Den mest sålda väggen består till 99 % av trä, en fossilfri råvara. Vid tillverkningen förädlas spånet till pellets och överskottsbitar från fönsterurtag återanvänds i planelementen. De robusta byggblocken kan återbrukas och sedan återvinnas till träfiberskivor.