Nyheter

Matakis tätskikt först att rekommenderas av Byggvarubedömningen

Mataki Unotech FR är det första tätskiktet för tak som rekommenderas av Byggvarubedömningen. Detta är resultatet av ett strategiskt hållbarhetsarbete för att minska företagets klimatpåverkan och leva upp till svenska byggnormer.

Byggvarubedömningen granskar byggprodukter utifrån kriterier om kemiskt innehåll samt livscykel och betygsätter enligt skalan: Rekommenderas (grön), Accepteras (gul) eller Undviks (röd).

Mataki Unotech FR uppfyller sedan tidigare kraven vad gäller kemiskt innehåll. För att bli rekommenderad har Mataki vidtagit åtgärder som minskar produktens miljöpåverkan under livscykeln, framförallt genom att byta till förnybar energi och el i sin produktion. Man har även implementerat retursystemet Byggpall för samtliga produkter.

– Byggvarubedömningen är ett välkänt och beprövat verktyg på den svenska marknaden. Som en av de ledande tätskiktsleverantörerna vill vi alltid leva upp till svenska byggnormer och miljökrav. Det här är en del i ett långsiktigt arbete där vi hela tiden försöker göra våra produkter mer hållbara. Sedan 2017 har vi reducerat CO2-utsläppet från 224 till 5 gram per producerad kvadratmeter produkt, säger Siv Persson Hansen, kontroll- och utvecklingsingenjör på Mataki.

På senare tid har Mataki tagit fram miljövarudeklarationer (EPD – Environmental Product Declaration) för en rad produkter, bland annat Unotech FR. I detta arbete, samt i kontakterna med Byggvarubedömningen, har Ramboll anlitats som rådgivare:

– EPD:er är på väg att bli en hygienfaktor i byggbranschen, det vill säga något man som produktleverantör absolut bör ha och som dessutom måste hålla god kvalitet. Inte minst med tanke på lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som träder i kraft den 1 januari 2022. Mataki har gjort ett omfattande arbete och är nu väl förberedda, säger David Althoff Palm, LCA-expert på Ramboll.

Foto: Jesper Gaarde