Nyheter

Renoveringsindex: Intresset för att renovera bara fortsätter att öka

Siffrorna för maj visar att intresset för att renovera fortsätter att öka kraftigt. Renoveringsutgifterna för maj steg med 1,3 procent.

Det visar Renoveringsindex, ett mått på hur mycket svenskarna renoverar genom en sammanvägning av ROT-avdraget och SCB:s handelssiffror.

– Den rådande bristen på material med höjda råvarupriser som följd verkar inte påverka viljan att renovera. Vi bygger om och förbättrar våra hem som aldrig förr. En annan trend vi sett är att allt fler köper sommarhus där ytterligare renoveringsprojekt blir möjliga säger initiativtagaren för Renoveringsindex, Mikael Holmstrand, vd på Garageportexperten.

Under maj omsatte handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar 7,9 miljarder kronor, vilket är en stor ökning jämfört med samma månad 2020. Under perioden spenderade svenskarna ca 3,1 miljarder på rotavdragsberättigade tjänster. Det innebär att Renoveringsindex har ökat med 4,45% procent hittills i år.

– Intresset för att renovera har under lång tid fortsatt att öka. När pandemin drog in skapades en oro, inte minst inom träindustrin, men i och med att många spenderade mer tid hemma, tog man till vara på tiden och intresset för att renovera växte. Något som gjorde att efterfrågan sköt i höjden. Det blir intresset att fortsätta följa renoveringstrendens utveckling, det är inte troligt att trenden mattas än på ett tag, möjligen framåt hösten säger Mikael Holmstrand.

Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.