Nyheter

Nytt samarbete visar vägen för konkret hållbarhetsarbete

För att kraftfullt minska koldioxidutsläppen från bygg- och fastighetsbranschen finns ett stort behov av att enkelt mäta klimatpåverkan från material som används vid byggnationer.

Sveafastigheter och H2 Entreprenad inleder därför ett samarbete med Prodikt – en hållbarhetsplattorm för byggmaterial.

– Genom Prodikt får användare kvalitativ och heltäckande information rörande både produkters och projekts klimatpåverkan, samtidigt som plattformen ger en tydlig överblick av nivån av cirkularitet och koldioxidutsläpp från materialen som byggs in, säger Rasmus Ekberg, vd och medgrundare, Prodikt.

Prodikt är en helt unik och öppen digital hållbarhetsplattform för byggmaterial och möbler. Prodikt inledde nyligen ett samarbete med BASTA – en databas för bygg- och anläggningsprodukter med fokus på att fasa ut särskilt farliga ämnen.

Genom nyttjandet av databaserad hållbarhetsinformation ned på produktnivå kan Prodikt, tillsammans med Sveafastigheter och H2 Entreprenad, aktivt bidra till att framtidens byggnader blir mer klimatsmarta, cirkulära och hälsosamma.

– För oss är det självklart att arbeta konkret med att minska vårt klimatavtryck. Genom samarbetet med Prodikt och H2 får vi en överblick av vårt koldioxidutsläpp så det blir tydligare vad vi ska fokusera på för att minska det. Förhoppningsvis kommer fler i branschen att räkna, följa upp, ställa krav och transparent visar upp sitt koldioxidutsläpp, säger Görel Hällqvist, Affärsområdeschef Projekt, Sveafastigheter.

Samarbetet manifesteras konkret i ett av Sveriges mest spännande stadsutvecklingsprojekt i Jordbro, där H2 entreprenad bygger 367 hyresrätter och en förskola åt Sveafastigheter. Byggstart hösten 2021.

– Vi vill effektivisera och påverka där vi verkligen kan göra skillnad och att minska vår klimatpåverkan står högt på agenda! Att få korrekt vetskap om olika byggmaterials hållbarhetsegenskaper är ett tidskrävande och tämligen komplicerat arbete, därför har vi stora förväntningar på den digitala plattformen Prodikt, säger Rikard Hansson, vd och grundare, H2 Entreprenad. 

Pilotprojektet i Jordbro kommer ge kunskap och erfarenhet som förhoppningsvis kan appliceras på framtida byggnationer. Samarbetet mellan Prodikt, Sveafastigheter och H2 Entreprenad är en viktig del för bygg- och fastighetsbranschens arbete att minska sitt klimatavtryck.

Fakta om samarbetsorganisationerna:

Carbonzero AB är ett företag som tillhandahåller den digitala plattformen Prodikt – www.prodikt.com, där man jämför hållbarhet för byggprodukter på ett enkelt sätt. I samarbete med tillverkarna görs produktfakta tillgänglig och jämförbar på en mängd olika parametrar. Prodikt gör ingen bedömning av produkterna utan valet ligger hos till exempel arkitekten, inköparen eller byggherren. 

Sveafastigheter är en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Sveafastigheter är långsiktig förvaltare och utvecklare av bostäder och samhällsfastigheter med ett starkt hållbarhetsfokus. 

Hanssons Hus Entreprenad, i folkmun kallat H2 Entreprenad utför större bostadsprojekt, vårdboenden och lokalanpassningar runtom i Sverige. Huvudparten av projekten produceras med prefabricerade betongelement, där byggtekniken anpassas till respektive projekt och till de specifika arkitektoniska utmaningarna.