Nyheter

Nytt samarbete

Koljern Nordic och IsoTimber har inlett ett marknadssamarbete som syftar till att erbjuda ett helhetskoncept med stomme och grund till kunder som efterfrågar ett mer hållbart byggande.

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av landets utsläpp av växthusgaser, och tillverkningen av byggmaterial står för cirka åttio procent av klimatpåverkan i byggskedet. Bara cement står för 8% av världens utsläpp av CO2. Samtidigt har samhället en stor brist på bostäder och byggnader.

Branschen behöver ställa om till klimatneutralitet och marknaden behöver därmed lösningar som belastar miljön minimalt. Bygglösningar måste gå att återanvända där man samtidigt skapar hus av högre kvalitet som håller väsentligt längre än idag. De största klimatbelastande delarna av ett hus är stomme, och grund. Traditionellt består dessa byggdelar av betong, cellplast, mineral-/glasullsisolering samt tätskikt i plast.

En oorganisk grund av cellglas i Koljernteknik med extremt lång hållbarhet och låg klimatpåverkan samt diffusionsöppna träväggar utan tilläggsisolering och tätskikt är en byggnadslösning som möjliggör lång teknisk hållbarhet, cirkulär materialhantering, låg klimatpåverkan och ett riktigt bra inomhusklimat.

– Kombinationen av IsoTimbers lätta trästomme & väggar samt Koljern Nordics platta-på-mark av återvunnet glas är ett helt unikt koncept som är designat för lång hållbarhet. Syftet med vår grund är att ersätta isolerad betong med en produkt som är beständig och cirkulär som samtidigt möjliggör att resten av byggnaden förblir intakt under lång tid, säger Henning Eliasson, VD Koljern Nordic.

– IsoTimber och Koljern levererar båda kvalitetsprodukter som produceras och installeras väldigt rationellt. Att arbeta med prefabricerade produkter är en princip som möjliggör för kunden att investera i kvalitetsmaterial och samtidigt spara tid och kostnad för installation, säger Håvard Jegerstedt, VD IsoTimber.

Koljern-grunden finns nu med i IsoTimbers bygghandbok där infästningsdetaljer mellan vägg och grund har utvecklats inför samarbetet. Samarbetspartnernas första projekt går av stapeln i Umeå med byggstart efter sommaren.