Nyheter

Prodikt och BASTA samverkar

Prodikt – en öppen digital hållbarhetsplattform för byggmaterial och möbler, och BASTA – en databas för bygg- och anläggningsprodukter, ingår i ett samarbete.

Tillsammans kan Prodikt och BASTA aktivt bidra till att framtidens byggnader blir mer klimatsmarta, cirkulära och hälsosamma, detta genom främjandet av databaserad hållbarhetsinformation och att möjligheten till trygga och hälsosamma materialval blir lättare.

– Att bygga hållbart skall vara både klimatsmart och människocentrerat. För att underlätta för branschen samt öka kvaliteten i hållbar byggnation ser vi samarbetet mellan Prodikt och BASTA som ett mycket progressivt steg framåt. Vi är båda öppna plattformar och tillsammans accelererar vi resan för en bättre byggd framtid, säger Rasmus Ekberg, en av grundarna till Prodikt.

– Den nyutvecklade digitala plattformen Prodikt – www.prodikt.com, gör det möjligt att på ett enkelt sätt hitta och jämföra olika byggprodukter med varandra, och på så sätt låta kunden ta beslutet att välja de mest hållbara och tekniskt lämpade. Information som ofta finns tillgänglig redan idag, men på olika platser och i olika format. Vi tar inte ställning på något sätt utan visar upp produkter från olika leverantörer med full transparens och öppenhet. Sen är det upp till arkitekten, byggherren eller inköparen att ta beslutet och sammanställa sina val till projekt, fortsätter Rasmus Ekberg,