Nyheter

Digitala verktyg förbättrar övervakningen av byggarbetsplatsen

Congrid har publicerat en guide om tillsynens roll i byggprojekt. Publikationen förklarar vikten av övervakning ur klientens, kontrollantens och huvudentreprenörernas perspektiv. 

Det framhåller att korrekt genomförd tillsyn hjälper projektet att hålla sig till budget och schema, minskar risker och olyckor och förbättrar kvaliteten. För att säkerställa detta måste övervakningsprocessen planeras och handledaren måste följa planen och göra tillägg och ändringar i planen vid behov.

Enligt jämförelsen som gjorts för guiden uppnår digital dokumentation betydande tidsbesparingar i den digitala kontrollproceduren jämfört med den traditionella.

– En kunnig kontrollant kan även ta upp problem, vilket sparar huvudentreprenörens tid och pengar jämfört med en situation där reparationer görs senare genom rivning och renovering. Syftet med skriften är att förklara varför kontroll är så värdefullt och hur digitala verktyg är en fantastisk möjlighet att förbättra flödet av data och kommunikationen till olika intressenter eftersom de kan användas för att dela data i realtid till alla berörda parter”, säger Andrej Silverörn, försäljningschef för Congrid.

Undersökningen gjordes i renoveringsprojekt där både den traditionella metoden och Congrids digitala verktyg användes. Provstorleken var 10 byggplats rundor på runt 8 000–12 000 m2 stora kontorsbyggnader som är relativt lika i sin planlösning, byggnadsmetod och byggnadstjänster. Undersökningen begränsades till 30 felanmärkningar per byggplatsrunda på liknande kontorsgolv och för att förhindra en upprepning av felanmärkningarna blev inget golv undersökt upprepade gånger vid de följande inspektionerna.

Med hjälp av digitala verktyg kan dessa instruktioner ges direkt på byggplatsen utan någon mellanhand.

Molnbaserat verktyg sparar tid

Det framgår av resultaten att det traditionella förfarandet har 13 steg med en tidsåtgång av 655min medan Congrid endast har 6 steg och endast tar 420min att utföra. Resultaten av undersökningen visar att Congrids sätt utan efterkontroll bara innehåller 4 steg och 250 min. Den tid som lades på det traditionella förfarandet var 2,3 gånger längre än för Congrid-förfarandet.

När huvudentreprenören och underentreprenören är inblandade, blir fördelarna med digitalisering ännu tydligare. Digitala verktyg har även gett projektledningen och kontrollprocessen större transparens, vilket leder till en förbättrad resultatkvalitet, förbättrad inkludering av entreprenörer och klienter i kontrollprocessen samt har varit en hjälp för entreprenörer att avsluta ett kvalitetsprojekt på ett effektivt sätt.

Digitalisering för att minska felen

Kontroll av byggnadsprojekt är ett av de viktigaste jobben för att säkerställa att ett projekt uppfyller kvalitets-, säkerhets-, tidsschema- och budgetmål. Ett framgångsrikt projekt är en kollektiv ansträngning och att inkludera alla intressenter i kontrollprocessen är vitalt för att projektet ska lyckas.

Digitala verktyg som Congrid har gjort kontrollprocesserna kostnadseffektiva, förbättrat kommunikationen mellan intressenter och gjort beslutsfattandet smidigare när all data och all information finns tillgängliga i realtid. Med digitala kontrollverktyg kan alla faser i installationerna registreras och alla intressenter inkluderas i kontrollprocessen, vilket skapar en transparent projektmiljö som gynnar alla parter.

Ladda ner publikationen:

https://congrid.se/vikten-av-tillsyn/