Nyheter

Ny branschorganisation: Svensk Isolering

Byggbranschen ställs inför allt fler krav på att minska klimatpåverkan. Nya arbetsmetoder och nya produkter skall minska byggandets påverkan på miljön.

Byggnader som uppförs i trä ökar stadigt eftersom trä minskar byggandets koldioxidbelastning. För att lyfta fram att det också finns träbaserade isoleringsprodukter har svenska företag som marknadsför cellulosabaserade isoleringsprodukter gått samman i en branschförening Svensk Isolering.

Med föreningen vill man ge ge en nyanserad bild kring isolering av bostäder, i syfte att driva branschen i en mer hållbar riktning. Man komer att arbeta för att sprida förståelse kring diffusionsöppet byggande och cellulosaisoleringens fördelar.

Målgruppen är beslutsfattare inom byggbranschen, myndigheter och fackförbund, men även som remissinstans med kunskap kring cellulosaisolering.