Nyheter

Nu växer Polarbröds nya bageri i Älvsbyn fram

Med innovativa lösningar och framtidssäkrad teknik ska samarbetet mellan Polarbröd och Schneider Electric leda till driftsäker elförsörjning, smart fastighetsautomation och energieffektivisering i Polarbröds nya bageri i Älvsbyn. Utveckling och uppbyggnad pågår för fullt med målet att inviga den första etappen i oktober.

Samarbetet mellan Polarbröd och Schneider Electric startade för några år sedan när Schneider Electric installerade ett nytt ställverk hos Polarbröd. Ett ställverk blev flera och när bageriet i Älvsbyn ska byggas upp igen efter den stora branden förra året, utökas samarbetet till att även omfatta fastighetssystemet.

När det gäller kraftförsörjning levererar Schneider Electric allt som behövs från ställverk till vägguttag. Med Canalis kanalskenor är Polarbröd redo för framtida, utökade behov av ström i bageriet utan att behöva dra några nya kablar.

– Vi ville inte bygga upp det exakt som det hade varit utan valde att utnyttja möjligheten att tänka nytt och lägga grunden för framtida behov. Schneider Electric har lång erfarenhet av industrieffektivisering och kom med förslag som passade oss väldigt bra, säger Elias Blind, elansvarig på Polarbröd. Med bra kvalitet och support kommer man långt och det tycker jag Schneider Electric är väldigt duktiga på.

Digitalisering för hållbar produktion

Polarbröd och Schneider Electric är två företag som under lång tid har arbetat mycket medvetet med hållbarhetsfrågor i sina respektive verksamheter. Schneider Electric har bland annat specialiserat sig på effektivisering av energi, som också är ett av Polarbröds prioriterade hållbarhetsområden.

Polarbröd vill baka gott bröd utan att belasta klimatet. Därför har de byggt fyra egna vindkraftverk. Målet är att producera lika mycket förnybar el som förbrukas i bagerierna. Med Schneider Electrics IoT-plattform EcoStruxureTM Building Operation säkerställs energiuppföljning, övervakning, driftoptimering och flexibelt handhavande av anläggningen i realtid. Flera anläggningar kan kopplas upp till samma system, om behovet uppstår.

– Förutom ett stort engagemang uppskattar jag den lokala förankringen, att Schneider Electric också satsar här i norra Sverige, säger Anders Berglund, fastighetsansvarig på Polarbröd. Vi har haft en jättebra dialog under hela projektet om hur vi på bästa sätt ska kunna utbyta information mellan bageriprocessen och energistyrningen och få ut den data vi bäst behöver.