Nyheter

Kraftsamling mot byggfusket med Byggmarknadskommissionen

Hur ska branschen säkra schyssta arbetsvillkor och sund konkurrens i byggsektorn? Branschen har börjat kraftsamla för att ta ett brett grepp om problemen med fusk och kriminalitet.

I juni håller Byggmarknadskommissionen en serie öppna samtal om hur fusket kan motverkas. Allmännyttan medverkar i både samtalen och kommissionen

Fusket för med sig stora kostnader, i både liv och hälsa, utnyttjande av arbetskraft, uteblivna skatteintäkter och dyrare byggprojekt. Vilket i sin tur drabbar byggbranschens legitimitet och försvårar en sund konkurrens i byggsektorn.

Förra året bildades därför Byggmarknadskommissionen, ett initiativ som samlar både byggföretag, fackliga organisationer och bostadsbranschen. Uppdraget är att kartlägga och analysera kriminalitet inom byggsektorn och föreslå åtgärder som kommer till rätta med problemen.

– Fusket på byggmarknaden påverkar oss alla. Många anställda lever under eländiga sociala villkor när deras utsatta position utnyttjas. Företag som följer regler tappar i konkurrensförmåga när andra inte gör rätt för sig och möjligheterna att finansiera den gemensamma välfärden påverkas när företag inte gör rätt för sig, framhåller kommissionens ordförande Stefan Attefall.

Livesända samtal

Även Sveriges Allmännytta medverkar i kommissionen och vd Anders Nordstrand ingår i det råd som antar budgetramar och följer kommissionens arbete.

Kommissionen bjuder nu in till en livesänd samtalsserie om fusket i byggbranschen. Fyra gäster frågas ut om erfarenheter och upplevelser av fusket, hur de arbetat med problemen och vilket stöd de saknar i dag.

Rättvist byggande

En av gästerna är Stockholmshems inköpschef Morgan Jansson, som arbetar med satsningen Rättvist byggande. Stockholmshem arbetar där tillsammans med bland systerbolagen Familjebostäder, Svenska Bostäder och Micasa liksom flera myndigheter, som Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket.

Modellen omfattar både krav vid upphandling, oannonserade kontroller på byggarbetsplatser och att följa upp kedjan av underentreprenörer.

Projekt för sund konkurrens

Sveriges Allmännytta arbetar också med frågan i ett annat brett samarbetsprojekt tillsammans med fem medlemsföretag. Arbetet ska leda fram till ett strukturerat arbetssätt för att motverka brottslighet i byggkedjan. Det inkluderar bland annat nya texter i standardavtal vid byggupphandlingar och metodik för uppföljning av krav i byggentreprenader.

– Efter sommaren hoppas vi vara klara med ett stort kunskapsmaterial för alla medlemsföretag, säger Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.