Nyheter

Eniva Isolerproffs: ”Den grönaste energin är den som inte alls förbrukas”

”Vårt arbete med isolering av klimatskalet har fram till maj 2021 väsentligt minskat värmeförlusten i fastighetsbeståndet motsvarande en årlig uppvärmning av runt 528 000 villor.

I dessa tider diskuteras det mycket i media om produktion av mer grön el, att bygga ut elnätet, att bygga upp fler laddstationer, att elektrifiera den tunga trafiken mm.

Allt detta är viktigt om vi skall kunna reducera vår klimatpåverkan och om vi skall kunna uppnå klimatneutralitet till 2045.

Men vi tycker att det fortfarande pratas alldeles för lite om energieffektivisering. För den grönaste energin av dem alla är den som inte alls förbrukas!

Får vi upp farten mer på effektiviseringen kommer det dessutom att börja få en större positiv effekt även på flaskhalsarna i elnätet.

Därför bestämde vi oss för att sätta fingret på vad vi faktiskt åstadkommit i Enivabolagen sedan starten 1983. Att få fram en siffra som visar den totala minskningen av byggnaders energiförlust som vi bidragit till genom våra lösullsentreprenader.

Resultatet presenteras i ”Energispararen” – vår egen mätare som uppdateras varje månad. Fram till och med maj i år har vi reducerat värmeläckage från dessa byggnader uppgående till ca 7919 GWh, vilket motsvarar årlig uppvärmning av runt 528 000 villor eller om man så vill, en reduktion av CO2 utsläpp med 990 000 ton!

Det är stora siffror! Något vi är stolta över.

Kanske kan detta i någon liten mån bidra till att ännu fler får upp ögonen för hur viktig energieffektiviseringen är! Kan vi som ett relativt litet bolag åstadkomma så mycket inser man kanske lättare vad ett bredare arbete skulle kunna åstadkomma i Sverige!

Men förutom detta, som är vår kärnverksamhet, så arbetar vi även kontinuerligt med att minska vårt eget klimatavtryck. Vi kallar det ”vår gröna linje” som finns publicerad på vår hemsida.

Tillsammans kan vi göra skillnad!”

– Lars Westerlund, VD, Eniva Isolerproffs –