Nyheter

Byggmaterialsgigant arbetar för att ha minst 25% kvinnor i topp till 2025

Redan 2025 har Xella Group, ledande leverantör av hållbara byggsystem, satt ett mål om att kvinnor ska utgöra minst 25 procent av deras ledning.

Ökat fokus på de personliga och professionella utvecklingsmöjligheterna i koncernen är bland de verktyg som kommer att locka och behålla mer kvinnlig talang i framtiden.

Byggbranschen är traditionellt en mansdominerad värld, och siffror från SCB visar till exempel att andelen anställda kvinnor i byggbranschen 2019 låg på endast 11 procent*. Det finns därför en stor potential för ökad jämlikhet i branschen, och det vill Xella Group, som står bakom de ledande byggsystemen Ytong, Multipor, Silka och Hebel, nu bidra till att uppfylla.

Konkret har koncernen, som sysselsätter över 7 000 anställda över hela världen, satt som mål att ha minst 25 procent av ledande befattningar tillsatta av kvinnor innan 2025. Redan idag är andelen kvinnliga chefer i Xella Group 18 procent, och i den svenska organisationen finns det för närvarande 44,5 procent kvinnliga anställda, varav en är chef.

Men även om det är bra jämfört med resten av branschen, är det fortfarande en bit kvar till mål.

Det säger Fredrik Johansson, CEO för Xella Scandinavia, och fortsätter:

– Att bygga har varit ett typiskt manligt yrke, och det måste vi ändra på för att kunna fortsätta locka och behålla kompetenta medarbetare. Hela branschen står inför ett stort behov av digital transformation och grön utveckling, och här finns det ett behov av alla talanger. Det är därför viktigt att öka både mångfalden och jämställdheten.

Med FN:s världsmål som strategiska landmärken

Målet för fler kvinnor på ledningsnivå är förankrat i Xella Groups hållbarhetsstrategi, som utifrån FN:s globala mål fokuserar på såväl de miljömässiga och sociala aspekterna, som de affärsmässiga.

Koncernen har i samarbete med andelsägare och konsultföretaget Sustainalytics formulerat ett manus med konkreta mål och initiativ inom ett antal områden, som inkluderar allt från koldioxidminskningar och ökad återvinning till minimering av arbetsolyckor. Som exempel har Xella även ett mål om 30 procent koldioxidminskning 2030 jämfört med 2019.

Arbetet har hittills lett till att koncernen förra året utsågs till branschledare av Sustainalytics när det gäller prestanda i förhållande till FN:s globala mål. Fredrik Johansson förklarar:

– Hållbarhet har blivit vårt grundläggande strategiska fokus och inkluderar både de miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorerna. Vi vilar inte på våra lagrar, utan fortsätter att stärka våra prestationer i förhållande till de globala målen, samtidigt som vi investerar i digital transformation, produktinnovation och utveckling i nära dialog med våra kunder. Allt går hand i hand.

En arbetsplats i världsklass

Bland de sociala mål som Xella Group har satt hittar man ett mål om att öka vidarekvalificeringen för anställda med 10 procent till 2025 jämfört med 2019.

Detta är också relaterat till målet att öka andelen kvinnliga chefer betonar Fredrik Johansson och avslutar:

– Vi kommer att stärka vårt fokus på de personliga och professionella utvecklingsmöjligheterna i koncernen, både för att behålla de begåvade medarbetarna vi redan har idag och för att kunna locka nya talanger i framtiden. Det råder ingen tvekan om att det kommer att bli mycket konkurrens om arbetskraften, och här är det vår tydliga ambition att kunna erbjuda en arbetsplats i världsklass där alla har möjlighet att utveckla sig och leva ut sina ambitioner.