Nyheter

Radon kan spärras ut som alternativ till ventilation

Radon i bostäder åtgärdas i Sverige vanligen med ventilation. I Danmark och flera andra europeiska länder väljer man ofta att istället spärra ut den radioaktiva ädelgasen, hindra den från att över huvud taget komma in i bostaden.

Flera hundra tusen bostäder i Sverige är på ett eller annat sätt drabbade av radon i en skala som enligt gällande normer behöver åtgärdas. I hus byggda mellan 1940- och 1980-talet finns radon i byggmaterialet blåbetong, där lättbetong ”saltats” med alunskiffer för en mer porös struktur. Men många byggnader, även i nyproduktion under senare år, är drabbade av radon i form av naturlig markstrålning.

Risk för lungcancer

Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas med beteckningen Rn och atomnummer 86. Den bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, risken för att utveckla lungcancer. Och Boverket slår fast att ”alla hus kan vara radonhus”.

200 Bq/m3 (Becquerel) är ett riktvärde för acceptabel halt av radon i bostäder i befintlig bebyggelse, 100 Bq/m3 i nyproduktion. I många europeiska länder är gränsen satt till 100 Bq/m3 generellt.

Förr talades mest om radon när det gäller bostadshus, numera är man medveten om riskerna med hög radonhalt även i offentlig miljö och på arbetsplatser.

Det finns olika metoder för att begränsa strålningen i byggnader och vanligast i människors medvetande är kanske ökad ventilation. Men att spärra ut radonet, att helt enkelt hindra det från att komma in, är en annan metod, som är vanligare i till exempel Danmark.

Effektivt sätt

– Att spärra ut radonet är ett effektivt sätt att eliminera problemet. Det kan i befintliga hus till exempel ske när man ändå renoverar, säger Magnus Rodhe, som är systemsäljare på Ardex AB, ett företag som tillverkar spackel, bygg- och plattsättningsbruk samt golvlim, men som också arbetar med radon- och emissionsspärrar.

– Att ventilera ut radon innebär ju att man i princip har samma luft kvar, bara med den skillnaden att den har högre fart. Samtidigt släpper man ut mer uppvärmd luft än nödvändigt.

Problematiken tas inte på allvar. I mögelhus känner man lukten av mögel och får allergiska reaktioner och andra symtom. I radonhus upptäcks inte lungcancern förrän det kanske redan är för sent. Man mår bra i huset och tycker inte det är så viktigt att mäta eller åtgärda radon. Därför måste myndigheterna ta ansvar för att undvika att 400 till 500 personer sätter livet till varje år utan åtgärd.

Nya yt- och tätskikt

Man kan spärra ut radonet med hjälp av nya yt- och tätskikt. Att spärra ut radonet ökar också möjligheten att utnyttja sina källarplan för bostadsändamål.

– Det råder stor okunskap om radon, alla har hört talas om det men få har verklig koll. I Danmark man skyldig att redovisa radonförekomst när man säljer en bostad och något liknande kommer säkert på sikt även i Sverige. Idag talar och redovisar man energiförbrukningen i svenska bostäder, men sällan radon.

Magnus Rodhe talar om en lösning som inte kräver något underhåll eller som medför driftskostnader eller driftstörningar, system som är helt tysta, en permanent lösning.

– Våra system kan också bidra till en utökad bostadsyta om man exempelvis har för höga radonvärden i en källare. Det kan både skapas gym, gästrum, SPA och biorum.

– Våra system har använts i såväl villor som hyreslägenheter. De passar lika bra i skolor, förskolor och på andra arbetsplatser som har för höga radonvärden. Man kan också spärra ut emissioner och fukt.

– Systemet är ett tätskikt. Det innebär att alla efterkommande installationer ska limmas för att inte punktera systemet.