Nyheter

Coromatic levererar högpresterande reservkraft till nya akutsjukhuset i Västerås

Region Västmanland planerar för att bygga om och bygga ut akutsjukhuset i Västerås, som också är regionens största sjukhus och totalt är det 75 000 kvadratmeter nya och ombyggda ytor som väntas stå helt klara år 2030, det vill säga åtta år efter byggstarten nästa år.

Den totala budgeten för bygget är på 6,8 miljarder. Bakgrunden är att delar av det 60 år gamla sjukhusområdets lokaler är helt enkelt inte längre vare sig ändamålsenliga eller tillräckligt resurseffektiva för att möta dagens och framtidens vårdkrav och tekniska utrustning.

En av de första etapperna i projektet är att säkra upp reservkraften och det är Coromatic som vann upphandlingen om att leverera en helhetslösning som kommer att stå klar om två år, alltså några år före sjukhuset i sin helhet är klart. Och regionen har valt att ta rejäl höjd för eventuella avbrott med en anläggning som ska kunna gå i 2 veckor om elen i värsta fall skulle utebli under en sådan lång period.

– Vi behöver säkerställa att vi har elkraft för att klara även framtida behov i alla våra verksamheter. Medicinsk teknik och utrustning kräver mer el nu än tidigare och därför har vi valt att göra den här investeringen, säger Johan Jürss, Projektchef försörjning för det nya sjukhuset.

Coromatics uppdrag består i att designa och uppföra den helt nya reservkraftsanläggningen med tillhörande byggnad, högspänningsställverk samt tankanläggning.

Överträffar MSB:s krav

Den nya anläggningen är också helt redundant, vilket betyder att om det ena aggregatet slutar fungera kan det andra ta vid. Dessutom måste sjukhusets reservkraftsanläggning uppfylla högt ställda krav på att anläggningen i sig är robust och skyddad från yttre skadeverkningar som till exempel extremt väder.

– Det här kommer att vara en anläggning i absoluta världsklass och sannolikt en av de mest avancerade inom sjukvårdsområdet som vi känner till idag, säger Robin Carlsson som är Head of Critical Power på Coromatic, som i många år designat och uppfört reservkraftsanläggningar åt en mängd olika verksamheter runtom i Norden.

De sjukhus som eftersträvar den högsta robusthetsnivån bör ha en reservkraft som täcker 130 procent av maxlasten det vill säga den totala energiåtgången för att driva hela sjukhuset om man ska följa MSB:s riktlinjer. Med den nya reservkraftslösningen som är på totalt 12 Megawatt utökar sjukhuset nu sin nuvarande kapacitet med 150% vilket betyder att anläggningen med god marginal klarar MSB:s krav för att kunna tillgodose eventuella utökade framtida behov.

– Eftersom den tekniska utvecklingen går snabbt och samtidigt är svår att förutse, så är det helt rätt tänkt att ta höjd från början för en överkapacitet i reservkraftsaggregatet, särskilt som det bokstavligen handlar om liv eller död i den här verksamheten, säger Robin Carlsson.