Nyheter

NAVET Analytics: Viss ökning av beviljade bygglov för lokaler

I NAVET Analytics månadsindikatorer, Marknadssignaler & Prognoser, kommer nu tidiga signaler på att det kan komma att ske en vändning i nyproduktionen av privata lokaler. Den kraftiga nedgången i konjunkturen i kombination med pandemins effekter i form av en ökad andel distansarbete och e-handel, har drabbat det privata lokalbyggandet hårt.

Som helhet sjönk de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna inom kontor, handel och hotell med drygt 20 procent 2020. Hotellbyggandet är den sektor som drabbades hårdast förra året med en minskning av ny- och ombyggnadsinvesteringarna med 40 procent. Utfallet under årets första kvartal var 10 procent lägre än jämfört med samma period förra året, men samtidigt kommer det signaler om en ljusning.

Antalet beviljade bygglov för privata lokaler under det senaste halvåret visar en ökning med knappt 10 procent jämfört med den föregående sexmånadersperioden.

Enligt Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics, kan detta vara tecken på att en vändning är på väg:

– Man ska dock komma ihåg att en uppgång sker från jämförelsevis låga nivåer. Under förra året låg husbyggnadsinvesteringarna inom kontor, handel och hotell på en nivå som var 15 procent under genomsnittet för de senaste tio åren och 20 procent under snittet för de senaste fem åren.

Källa: NAVET Analytics, Marknadssignaler & Prognoser