Nyheter

Debatt: ”Viktiga kultur­miljöer hotas av byggprojekt”

”Historiska miljöer vid två av landets mest värdefulla kulturminnen, Kalmar slott och Varbergs fästning, hotas av stora ovarsamma byggprojekt.”

Det skriver Kristina Berglund, arkitekt SAR/MSA, adjungerad ledamot i Svenska byggnadsvårdsföreningen och Henrik Sandevärn, arkitekt SAR/MSA, länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Att bygga intill dessa forna försvarsverk innebär således ingrepp som skulle vara förödande för förståelsen och upplevelsen av dem som försvars­anläggningar. Det föreslagna höga moderna hotellet i Kalmar skulle bryta den öppna vyn mellan slottet och 1600-talsstaden på Kvarnholmen och minska slottets betydelse som blickfång i stadsbilden”

”Den utmanande utformningen av byggnaden skulle dessutom innebära en kraftig konstrast i den känsliga kulturmiljön. Den föreslagna bostadsbebyggelsen i Varberg avviker markant från grunddragen i det gamla stadsmönstret med skada på stadsbilden som följd. Bland annat innebär det exponerade läget vid strandlinjen en klar avvikelse gentemot den gamla staden som medvetet förlagts på stort skyddsavstånd från havslinjen. Den nya täta höga bebyggelsen skulle även konkurrera ut fästningen som historiskt landmärke.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/viktiga-kulturmiljoer-hotas-av-byggprojekt