Nyheter

Modexa inrättar ny roll med målet att fler ska nå en lyckad renoveringsstrategi

Modexa ser man det som sitt uppdrag att hjälpa bostadsbolag till en bättre och mer hållbar renoveringsstrategi. Det gör man med sin metod Stegvis Renovering som har de boende som utgångspunkt och varsamhet som motto.

Ulf Viktorsson, tidigare VD för Modexa Bostadsförädling, kommer att ta sig an rollen och utmaningen för att förändra branschens syn på långsiktiga renoveringar:

– Jag ser fram emot att få vidareutveckla Stegvis Renovering tillsammans med Sveriges bostadsbolag, säger Ulf Viktorsson, Strategiskt ansvarig för Kommersiell Utveckling på Modexagruppen. Vi vet att strategin passar bostadsbolagen väl och att våra industriella metoder verkligen fungerar – nu är det dags att skala upp, men också att ta tag i ytterligare behov utöver kök och badrum. Min roll kommer vara att sprida kunskap hur vår hållbara renoverings- och underhållsstrategi och våra lösningar kan göra skillnad på riktigt.

Grundfokus i Modexas verksamhet har hela tiden varit Hållbarhet – på riktigt. För att uppnå det är vikten av att kunna balansera de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologiskt, socialt och ekonomiskt helt avgörande då aspekterna är beroende av varandra. Vår metod visar vägen till hur man går balansgången på bästa sätt för att nå en lyckad underhållsstrategi.

– Stegvis Renovering är en del i vårt egenutvecklade helhetskoncept där vi löpande utför förvaltning i både enskilda lägenheter och hela bostadsområden. Vi har alltid tagit hållbarheten på största allvar och idag vill vi också ta ett större ansvar för allt inre underhåll – och vi vill göra det tillsammans med våra kunder, säger Torgny Hellberg, CEO på Modexagruppen.