Nyheter

Forskningsprojektet Timber on Top ökar kunskapsnivån om hållbara påbyggnationer

Hur kan vi bygga i det redan byggda? Forskningsprojektet Timber on Top syftar till att öka kunskapen för att bygga hållbara på-, om- och tillbyggnader.

Medverkande är forskare och aktörer från byggprocessens alla stadier. Tre aktörer som samarbetar tätt i en del av forskningsprojektet är byggsystemleverantören Masonite Beams, konsultfirman Bjerking och arkitektbyrån Reflex Arkitekter.

Ett Case med nybyggnation av studentbostäder i Borlänge

Det råder inget tvivel om att trä är det naturliga valet vid påbyggnadsprojekt. Enligt Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä är påbyggnader i trä ett bra alternativ för att öka livslängden, förtäta och använda befintliga byggnader på ett flexibelt och hållbart sätt. Med prefabricerade byggsystem av trä har konstruktionen en låg egenvikt och samtidigt är det möjligt att bygga med lågt klimatavtryck.

Med syftet att tillämpa och praktisera den kunskap som finns bland aktörer i forskningsprojektet Timber On Top har grupparbeten inletts under namnet Konceptprojektering Diös. Initiativtagare för konceptprojekteringen Mathilda Norell vid Luleå Tekniska Universitet berättar:

– Fyra grupper har i konceptprojekteringen arbetat fram en realisering av en tidig påbyggnadsskiss genom att föreslå en påbyggnad i trä. För detta har Diös valt ut sitt påbyggnadsprojekt, studentbostäder i Borlänge. Projektet innebär en sex våning hög påbyggnad i trä på ett befintligt enplanshus med källare.

Masonite Beams, Bjerking och Reflex Arkitekter ingick i en av grupperna och träffades regelbundet för att diskutera lösningar.

– Borlänge är en stad under tillväxt och delvis ny utformning. Konceptprojekteringen av det verkliga påbyggnadsprojektet i Borlänge är ett bra exempel på den utveckling som sker i syfte att skapa en hållbar och attraktiv stad, säger Anders Söderlund, projektutvecklare, Diös.

Så har arbetet med konceptprojekteringen gått till

Arbetet i konceptprojekteringen gick ut på att arkitekt, konstruktör och byggsystemleverantör ska överlägga kring utformande och lösningar för påbyggnadsprojektet i trä. Stor del av det inledande arbetet handlade om den konstruktiva biten, dimensionering och övergripande struktur. Björn Johansson, träkonstruktionsspecialist på Bjerking berättar:

– Vi bidrar med ett utmärkt byggsystem, erfarenhet att tillämpa byggsystemet och ett stort engagemang i vår grupp. Det vi har lärt oss är att genom lätta byggsystem kan man väldigt ofta bygga högre än med tunga byggsystem. Framför allt då befintliga byggnader har begränsad förmåga att klara extra laster.

All input arbetas in i en modell där gruppens idéer tar form och blir underlag för ytterligare diskussion. På så sätt går processen hela tiden framåt. Dženis Džihić på Reflex Arkitekter berättar:

– I slutskedet av konceptprojekteringen utredde vår grupp hur vi kan optimera påbyggnaden för att få ut så stora värden för beställaren och brukaren som möjligt. Det handlar framför allt om att dimensionera trästommen på ett sätt som möjliggör för flexibla och yteffektiva bostadsplan.

Nya insikter och kunskap kring hållbara påbyggnader i trä

En av de viktigaste delarna med forskningsprojektet, Timber on Top, är att aktörer i byggprocessens alla skeden ska öka kunskapsnivån om påbyggnationer i trä. Dženis på Reflex Arkitekter berättar:

– Det här är en utmärkt möjlighet att utvecklas ännu mer i ämnet och ta med sig lärdomar för framtida påbyggnadsprojekt.

Forskningsprojektet ger även insikter om livscykelanalyser för påbyggnadssystem. Tommy Persson, forskning- och utvecklingschef på Masonite Beams berättar:

– Masonite Beams har ett byggsystem med låg vikt som passar perfekt för förtätande av svenska städer. Därför är det extra roligt att vi tillsammans med Bjerking och Reflex Arkitekter fått möjlighet att samarbeta kring en hög påbyggnad. Förhoppningen är att vi under forskningsprojektet kommer lära oss mer om hur du på ett rättvist och korrekt sätt beräknar livscykelanalyser och klimatavtryck för påbyggnader.

Projektet resulterar i ett förslag på stomme för påbyggnader

I slutet av maj 2021 presenterade varje grupp i konceptprojekteringen ett förslag på stomutformning för påbyggnadsprojektet. Timber on Top projekt finansieras av Vinnova och forskning för projektet genomförs av RISE, Luleå tekniska universitet och Linköpings universitet.

– Detta för oss i rätt riktning mot att göra det enklare att välja stomsystem vid hållbara på-, till- och ombyggnader. Med dagens teknik kan vi bygga hållbara bostäder tätt utan att bygga trångt, avslutar Tommy Persson, forskning- och utvecklingschef på Masonite Beams.