Nyheter

Construction Management (CM): Effektiva och hållbara byggprojekt

Samhällsbyggandet står under 2020-talet inför en omfattande omställning mot mer rationella processer, högre kvalitet och tuffare krav på hållbarhet. Även planprocesserna är förstås involverade. CM (Construction Management) är en rationell och effektiv genomförandemodell som introducerats i Sverige de senaste decennierna.

Nya projekt som innovativa Campus Albano i citymiljön i Stockholm bär CM-modellens signum. Även välorganiserade och omsorgsfulla renoveringar som Smådalarö Gård i Stockholms södra skärgårdsmiljö har med framgång använt CM-modellen. Sedan slutet av mars är Caroline Szyber styrelseordförande för CM-bolagen.

En kulen aprilmorgon har jag ett digitalt möte med Caroline Szyber, i ett samtal som verkligen sprakar av energi och framåtanda. Caroline är ett känt ansikte i bygg- och bostadskretsar, flitigt anlitad som kunnig moderator och debattör. Hon har sin bakgrund inom rikspolitiken, och som ordförande (KD) i riksdagens civilutskott – bland mycket annat. Nu har hon också blivit styrelseordförande för CM-bolagen.

– När jag ser hur konkurrensen ökar, effektiviteten förbättras och beställarens kontroll över processen utökas genom CM-metoden, blir jag allt mer övertygad om att vår modell generellt är bra för branschen, säger Caroline Szyber. Nu har jag precis påbörjat mitt uppdrag som styrelseordförande, men jag ser verkligen fram emot att få utveckla CM-bolagens verksamhet och arbeta med projekt som präglas av mer hållbarhet och bättre arbetsvillkor. Genom mitt engagemang kan vi förhoppningsvis också föra en tydligare dialog med myndigheter och politiker. Vi står också givetvis öppna för nya medlemmar som delar våra visioner och värderingar.

Projektfördelar och CM-podd

CM står för Construction Management, och kan enkelt beskrivas som en effektiv genomförandemetod för byggprojekt som uppförs med delad entreprenad. Med CM genomför beställaren projekten i egen regi men får stöd av ett CM-företag som förstärker beställarens projektorganisation genom hela processen. CM-bolagen har som medlemmar fyra företag idag; Cowi Projektbyrån, Forsen, Ebab och Dahlgren. Bland mycket som sker inom CM-bolagens organisation finns också CM-podden, där intressenter ges en möjlighet att få mer information och lyssna till spännande samtal.

På CM-bolagens web anges att modellen fungerar för alla projekt, men ändå kanske är har specifika fördelar vid stora och komplexa projekt. Speciellt om förutsättningar skiftar under projektets gång – men även vid projekt med skarpa ”deadlines” – det vill säga när mål för färdigställande måste hållas med hänsyn till omgivningarna. CM-modellen innebär också snabbare byggstarter och högre effektivitet under projektens genomförande. Det finns exempel på projekt som genom modellen färdigställts redan innan utsatt slutdatum. CM-modellen är också kompatibel med offentlig upphandling och LOU.

CM-modellen i aktuella projekt

Den omåttligt vackert belägna Smådalarö Gård med anor från tidigt 1800-tal, är sedan länge en populär konferensanläggning i Stockholms södra skärgård. Ägaren Sabis låter just nu uppföra en ny tillbyggnad som ska innefatta cirka 60 hotellrum och en unik spaanläggning på 2 000 kvm. Forsen driver projektledningen med CM och arbetar även med hållbarhetsstyrning. Projektet beräknas bli klart sommaren 2021.

– Hållbarhetsstyrningen har bland annat lett till ett nytt bergvärmesystem. Och klimatpåverkan av transporterna har vi minimerat genom att vi kommit överens med en lokal markägare som anlagt en temporär kross för bergmaterial. Materialet kommer att återanvändas i projektet eller lokalt på markägarens marker, berättar Henrik Fridell, fastighetschef Sabis.

– Det krävs specialkompetens för att bygga en SPA-avdelning med pooler – det är mycket teknik och installationer som ska på plats. Vi behöver dessutom ta hänsyn till antikvariska krav för den Q-märkta delen och en utmanande logistik, säger Fredrik Blid, projektledare Forsen.

Smådalarö Gård har också starka kulturhistoriska värden, vilket också är relevant och en viktig del av projektet. Den äldre byggnaden uppfördes år 1810 av kapten Carl Petter Blom. Då bestod gården av stora arealer i Stockholms södra skärgård. I mitten av 1980-talet blev gården upprustad med ny restaurang och hotelldel.

Campus Albano – Stockholms nya nav för forskare och studenter

Campus Albano är ett innovativt och omfattande projekt med Svenska Bostäder som beställare, och som när det planeras stå färdigt 2023 kommer att bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetsstaden Stockholm. Här skapas ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för över 10 000 studenter och forskare. Ebabs CM- uppdrag omfattar uppförande av åtta flerbostadshus med totalt 1022 student- och forskarbostäder samt lokaler för kommersiell service.

Campus Albano får sitt signum som ett stadsutvecklingsprojekt i hållbarhetens absoluta framkant och blir därtill Sveriges första campusområde som certifieras enligt Citylab. De byggnader som uppförs sker enligt kraven för Miljöbyggnad silver.

Välorganiserad och omsorgsfull renovering via CM

Kvarteret Diktaren är ett kontors- och bostadsområde i anslutning till Tomteboda i den nordöstra delen av stadsdelen Huvudsta i Solna kommun. Här uppfördes Statens polisskola som stod färdig 1965. Under senare år har byggnaden använts som kontorslokal. Cowi Projektbyrån fick i december 2018 uppdrag av Vasakronan att påbörja en projektering och planera lokalanpassningen till den nya hyresgästen Internationella Engelska skolan som återigen skulle nyttja byggnaden som skola. Projektet genomfördes enligt CM-modellen.

Renoveringen omfattade bland annat mark- och finplaneringsarbeten inkl. sprängning där fördröjningsmagasin och oljeavskiljare installerades. Det utfördes även en omdränering av källarmurarna. Större delen utav installationerna i byggnaden byttes ut. Total invändig renovering med ny planlösning, mottagningskök, nya ytskikt genomfördes för att anpassa byggnaden till skolverksamhet. Ett omvittnat väl genomfört och i alla delar lyckosamt projekt.

Trygghet genom hela projektet

Att pröva och använda CM-modellen i byggprojekt går till så att beställaren helt enkelt anlitar ett CM-företag vars konsulter ser till att bilda en komplett organisation kring projektet. Projektorganisationen i sin tur planerar, organiserar och leder genomförandet längs hela processen – från idé till färdig byggnad. På så sätt ges beställaren full insyn i projektet och behåller kontrollen över beslut och kostnader.

– CM passar inte för alla projekt, men som exemplen visar så kan CM-modellen och våra bolag möta upp beställaren i såväl små som stora projekt. Allt ifrån utveckling av hela stadsdelar och större infrastrukturprojekt till mindre och mer avgränsade som exempelvis bostäder, skolor och förskolor. En av de viktigaste faktorerna och fördelarna med CM är att beställaren kan känna sig trygg genom hela projektet, avslutar Caroline Szyber.

På bilden: Campus Albano