Nyheter

Stora Enso, Moelven, IsoTimber och RISE utvecklar 100 % fossilfria byggmaterial

Med RISE som projektledare så utvecklar IsoTimber tillsammans med Stora Enso och Moelven 100 % fossilfria byggskivor och byggelement i ett fyramiljonersprojekt finansierat genom BioInnovation.

Halvvägs in i projektet har man nått godkända resultat för tillverkning av plywood på prototypnivå, vilket ger goda förhoppningar om att projektet ska nå sitt mål när det slutförs om ett år. Ur klimatsynpunkt är det viktigt att reducera samhällets användande av fossila råvaror, vilket är projektets övergripande syfte att bidra till.

IsoTimbers mest använda byggelement består idag av 0,9 viktprocent fossilbaserat lim, dels som limfog och dels i byggelementets plywoodskivor.

Janina Östling från IsoTimber poängterar att de vill få byggelementen 100 % fossilfria:

– Vårt mål är att nå en fossilfri och cirkulär produkt som utgör en kolsänka under sin livstid. Det vill säga att byggmaterialet efter fullgjord tjänstgöring, med loopar av återbruk och återvinning till andra produkter, ska kunna återgå till naturen utan att skada den. Vi behöver ett fossilfritt lim i industriell skala och är ödmjuka inför den komplexa process det är att utveckla ett nytt lim, men nu ser vi med försiktighet möjligheten att vi kan nå vårt mål. Det är fantastiskt!

Stora Enso har precis lanserat NeoLigno®. Det är ett nytt bio-baserat och formaldehydfritt bindemedel, som bland annat består av skogsråvaran lignin. NeoLigno® har tagits fram med syfte att minska mängden farliga kemikalier i samhället. S

Sara Fäldt från Stora Enso beskriver att de limmer som nu utvecklas för Moelvens plywoodtillverkning och till IsoTimbers limfog i byggelementen, är båda produkter ur NeoLigno®’s produktportfölj:

– Det är många parametrar som är behovsspecifika vid limning, t ex träslag, pressparametrar och krav på slutegenskaper hos limfogen. Variablerna medför att limmet måste utvecklas och optimeras för att passa specifika produktionslinjer och kunders krav på slutprodukten.

Hittills har man tillverkat små prototyper av plywood i projektet med Moelvens fanér av gran, och Tjalling Chaudron från Moelven är mycket nöjd med resultatet:

Vi har medvetet ställt höga krav på limmet, med en förhoppning om att kunna använda det i vår standardproduktion i framtiden. Så det är väldigt roligt nu när limmet har fungerat på prototypnivå och vi ser fram emot att testa det vidare på fullskalenivå till hösten.

Limexperten Magdalena Sterley från RISE bekräftar att Stora Enso har utvecklat ett lim som fungerar för tillverkning av plywood. Hon förklarar att:

Jag har testat limfogarna för prototyperna och de klarar alla krav enligt standarden som gäller för konstruktionsplywood. Det kommer såklart in ytterligare praktiska krav på limmet när det skall användas i fullstor skala, men det ser mycket lovande ut.

Trots att pandemin har påverkat projektet så till vida att deltagarna haft en begränsad tillgång till labbtider och att de inte har kunnat träffas fysiskt, så ser projektledaren Marielle Henriksson från RISE ändå att projektet har haft en fin framdrift.

Hon konstaterar att resultaten hittills bådar väldigt gott och ger goda utsikter om att projektet ska nå sitt mål när det slutförs om ett år.:

– Det känns otroligt bra att få arbeta med utvecklingen av de nya produkterna i det fina samarbete som råder i projektet, och som konkret kan minska samhällets användande av fossila resurser när det är klart.