Nyheter

Rockfons akustikprodukter är nu Cradle to Cradle certified®

Rockfon, leverantör av akustiska lösningar, anser att ansvarsfulla produktionsmetoder och ett cirkulärt ekonomitänk är framtiden för leverantörer inom byggbranschen. Det senaste steget i företagets hållbarhetssatsning är en Cradle to Cradle-certifiering för hela 90 procent av deras akustikprodukter.

Enligt uppgifter från Boverket utgör avfall från byggbranschen cirka 35 procent av Sveriges totala avfallsmängd. Därför är det nu viktigare än någonsin att återanvända tillverkade produkter, samt att säkerställa att avfall och insamlat material kan återvinnas till nytt material.

Rockfon strävar ständigt efter att minska utsläpp i hela produktion- och leveranskedjan. Eftersom företagets akustiska undertaksskivor är tillverkade av stenull från naturlig basalt är de fullt återvinningsbara och cirkulära. Det senaste steget i företagets hållbarhetssatsning är en Cradle to Cradle-certifiering på brons- och silvernivå för 90 procent av de produkter som tillverkas i Europa.

Stenull – ett hållbart val

För att erhålla en Cradle to Cradle-certifiering behöver en produkt leva upp till ett flertal hållbarhetskrav inom fem olika kategorier: Sunda materialval, återvinning, förnybar energi, vattenresurshantering och social rättvisa. Produkten tilldelas sedan en certifiering på en av fem nivåer, från Basic till Platinum. Dessutom förbinder man sig till att löpande förbättra både produkt och processer till dess att den högsta nivån har uppnåtts. Magdalini Psarra, hållbarhetschef hos Rockfon, berättar:

– För att uppnå certifieringen har vi samarbetat tätt med våra partners i leverantörskedjan när det kommer till viktiga aspekter i våra produkter och processer.

Hon avslutar:

– Vi arbetar ständigt på att förbättra våra CO2-avtryck, och hållbarhet står högt upp på vår agenda. Vårt hållbarhetsengagemang kan nu också dokumenteras i och med vår certifiering i Cradle to Cradle Certified Products. Det kommer att göra det mycket enklare för våra kunder att dokumentera den miljöpåverkan våra produkter står för, och underlättar därmed för arkitekter, byggherrar och entreprenörer att göra hållbara val av akustiklösningar.

Silvernivån är den högsta certifieringsnivå som Rockfons akustiska undertaksskivor uppnått hittills. Man nådde även guldnivå inom kategorin materialåtervinning, vilket pekar ut riktningen för företagets framtida åtagande inom den cirkulära modellen.

På bilden: Magdalini Psarra leder hållbarhetsarbetet för Rockfon, ledande tillverkare av akustiska lösningar