Nyheter

Nya Råbylundskolan i Lund

Södra Råbylund är en växande stadsdel i utkanten av Lund. I takt med att fler nya bostäder byggs växer också behovet av den nya Råbylundskolan med gymnastikhall, en skola för årskurs f-3 med plats för 300-360 elever i 6-10 års ålder.

I den specialkonstruerade truppgymnastikhallen kommer framför allt Lugis truppgymnaster att träna, men hallen är även öppen för andra föreningar.

Skolan byggs enligt Miljöbyggnad silver med krav på bra byggmaterial och inomhusklimat. Den delen av taket som vetter mot skolgården täcks med sedumväxter och det läggs solceller på gymnastikhallens tak.

På skolgården öster om byggnaden byggs ett högt skärmtak. På skolgården anläggs också infiltrationsbäddar som fördröjer regnvattnet. En anlagd sjö i södra delen av stadsdelen tar hand om dagvatten från området och små vattenkanaler med rinnande dagvatten blir en del av miljön.

Skolan byggs som en hållbar, energieffektiv och flexibel byggnad i två plan. Den totala ytan om 7000 kvadratmeter innehåller skola i den norra delen, en öppen gemensam yta för sammankomst och umgänge i mitten och i söder finns skolans gymnastikhall med gymnastikredskap och plats för bollspel. Truppgymnastighallen får egen ingång i söder och är en separat del som är sammanbyggd med resten av skolbyggnaden.

– Det är Lunds Kultur- och fritidsförvaltning som ansvarar för truppgymnastikhallen, medan skolverksamheten har resterande del. Hallen kommer bland annat innehålla hoppgropar för fjädrande underlag och landningsmattor, förklarar Tomas Hammargren, projektledare på Lundafastigheter, som är en del av Serviceförvaltningen i Lunds kommun.

Just nu pågår markarbeten och projekteringsarbetet är i slutfasen. Efter påsk beräknas gjutning av platta på mark att påbörjas. Stomresning påbörjas i sommar och lagom till höstterminen 2022 beräknas skolan invigas.

– När väl de prefabricerade betongstommarna ska resas går det snabbt. De nedsänkta groparna gjuts med vattentät betong. Ytterväggarna i skolan består av prefab-betong och tegelfasad i grå nyans samt vitmålade betongdelar. Gymnastikhallens ytterväggar består av betongpelare och plåtsandwischelement, säger Johan Hylén, projektchef på Servicekuben som innehar totalentreprenaden.

Byggnaden är ritad av Horisont Arkitekter.

Ytskiktet invändigt består av målade väggar och ljudisolerade takplattor samt golv i linoleum och klinker. I skolbyggnaden finns administrationslokaler på bottenplan och undervisningslokaler på bottenplan och plan två. Skolan är öppen och kommunikativ med bland annat en öppen yta med podium och en central trappa där eleverna kan sitta, bestående av stål och trä. Övriga trappor består av betong.