Nyheter

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM – hållbart rörsystem i segjärn

ANNONS

Gustavsbergs VRS-SYSTEM ger förutom lång livslängd en rad andra fördelar. Montaget är enkelt, smidigt och säkert. Det klarar både vanlig förläggning i schakt samt schaktfria metoder.

Rören, som tillverkas av segjärn, är diffusionstäta. De kan läggas i alla typer av markförhållanden och passar bra även när marken är kontaminerad eller när det är ont om plats i exempelvis tät bebyggelse.

INVESTERINGSBEHOVEN I LANDETS vatten- och avloppsnät är gigantiska. De närmaste åren krävs både stora satsningar på nya ledningar och reinvesteringar för att byta delar som är uttjänta.

– Här är livslängden viktig. Det handlar om att vara långsiktig. Kostnaden för själva rörsystemen är mycket små jämfört med kringkostnaderna för att planera, projektera och gräva schakten. Livslängden på rörsystem bör därför prioriteras och det är något vi på Gustavsberg Rörsystem bidrar till. Vårt VRS-SYSTEM har en livslängd på upp till 140 år, berättar Martin Zetterqvist, produkt- ansvarig för VA hos Gustavsberg Rörsystem.

Schaktfria tekniker

Företaget ser en allt större efterfrågan på rörsystem tillverkade i segjärn. De har flera fördelar förutom den höga livslängden. Segjärnsrör är diffusionstäta, vilket innebär att de varken släpper ut eller släpper in föroreningar, exempelvis från kontaminerad mark.

Montaget av VRS-SYSTEMET görs helt mekaniskt med lås- element, utan behov av specialverktyg. Arbetet som är både snabbt och säkert kan utföras oberoende av temperatur och väder i övrigt.

– VRS-SYSTEM passar både vid förläggning i schakt och när schaktfria tekniker används, fortsätter Martin Zetterqvist. Systemet klarar både rörspräckning när ett nytt rör förs in i det gamla eller för styrd borrning. Schaktfria tekniker blir allt vanligare. Det faktum att rörlängderna som är sex meter kan hanteras en och en för att sedan skarvas efterhand nere på plats ger en smidig och snabb arbetsprocess. Detta underlättar vid förläggning i tätt-bebyggda stadsdelar. Systemet är mycket robust och säkert.

Hållbarhet

Produkterna från Gustavsberg Rörsystem har både exceptionell hållbarhet och är hållbart producerade. Segjärnet tillverkas av järnskrot, det vill säga, återvunnet material och lever därmed upp till konceptet cirkulär ekonomi.

– Vatten och avlopp är samhällsviktiga funktioner. Vår grundidé är att alltid prioritera kvalitet och livslängd och på så sätt bidrar vi stort till mycket hållbara och kostnadseffektiva VA-nät. Vi levererar helt enkelt långsiktighet, avslutar Martin Zetterqvist.