Nyheter

Kvinnligt bygglag genomför Villazero med NollCo2

Det står nu klart att det koldioxidneutrala projektet Villazero kommer att byggas av ett lag bestående av endast kvinnor. Huset kommer att certifieras enligt Svanen och NollCo2 med fokus på både ekologisk och social hållbarhet, där jämställdhetsfrågan inom byggbranschen har varit central.

Bakom projektet står Fiskarhedenvillan, Structor Byggteknik Dalarna och Mondo Arkitekter. 

Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan, har i flera år haft tankar om ett kvinnligt bygglag och Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna och Gabriella Hagman, vd Mondo Arkitekter, är dessutom nätverksledare för Women Building Sweden, och vet hur viktig den här frågan är för byggbranschen.

– Genom att låta ett kvinnligt bygglag bygga huset lyfter vi fram förebilder för andra kvinnor och gör ett viktigt statement. Vi vet att förebilder är en viktig faktor för att få fler unga tjejer att våga söka utbildningar och också vilja vara kvar i yrkeslivet, menar Kristina, Gabriella och Gunnar.

Uppdraget att sätta ihop ett helt kvinnligt bygglag har tilldelats ByggPartner i Dalarna.

– Villazero förenar två av byggbranschens absolut viktigaste frågor – hållbarhet och jämställdhet. Det är smart, aktuellt och äkta. Givetvis ställer vi oss bakom en sådan satsning och är stolta över att vi kan dela med oss av våra kvinnliga hantverkare som goda förebilder för fler kvinnor i byggbranschen, säger Johan Karlsson, entreprenadchef för ByggPartner.

– Vi är jätteglada över att ha hittat en entreprenör som kan uppfylla vår ambition i projektet, för att verka för en mer jämställd byggbransch. Vi har högt förtroende för ByggPartner, då vi vet att de delar våra värderingar både gällande ekologisk och social hållbarhet och vill se samma förändring i byggbranschen, säger Helena Tallberg, projektledare på Villazero.

Andra samverkansparter i projektet är; Women Building Sweden, Dalarnas Försäkringsbolag och Byggdialog Dalarna – som även de vill uppmärksamma jämställdhetsfrågan.

Projekt Villazero dokumenteras i lärosyfte, både för involverade parter, men också för att sprida kunskapen vidare om hur man kan bygga långsiktigt hållbart och uppnå NollCo2.