Nyheter

Hållbarhetssatsning med NCC – certifierat virke från Beijer i hela Sverige

Beijer Byggmaterial har ett långt och framgångsrikt samarbete med NCC och ökar nu ytterligare sitt fokus på hållbarhet i det rikstäckande ramavtalet.

Från och med 1 maj 2021 kommer allt virke som NCC:s arbetsplatser i Sverige beställer från Beijers 83 filialers lager att vara PEFC™ certifierat. NCC får på detta sätt tillgång till trä från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till både människor, djur och natur.

Samtidigt ökar Beijer andelen volym av certifierat virke vilket därmed intensifierar vår miljösatsning mot mer hållbara material.

– Vi är stolta över vårt certifikat och vårt stora utbud av certifierat trä. Hållbart skogsbruk är viktigt, inte minst för den biologiska mångfalden i våra skogar och därför betydelsefullt att våra kunder väljer att ta ställning för certifierat trä, säger Alexandra Rosenqvist, Miljö- och Hållbarhetschef på Beijer Byggmaterial AB.

– För NCC är det viktigt att vara med och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling, genom att arbeta med certifierat trä gynnas ett mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart skogsbruk där hänsyn tas till natur- och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel. Det här är viktigt både för oss och för våra kunder, avslutar Maria Bueno Eriksson, hållbarhetschef, NCC Building Sverige.

Beijer och NCC samarbetar även i andra hållbarhets- och miljöprojekt. Ett av dessa är initiativet lfm30 som satsar på en klimatneutral byggsektor i Malmö redan 2030.

Företagen är också aktiva i CirEm, ett initiativ att få till cirkulära system för emballageplast i byggbranschen. Utöver detta inkluderar samarbetet även ökat återbruk av byggpall och framöver kommer bolagen också arbeta tillsammans i ett unikt projekt att bygga rymdobservatoriet i Onsala med enbart återvunnet byggmaterial.