Nyheter

Dayspring ansluter sig till CCBuild-samarbetet

Bygg- och rivningsavfall står för en stor del av Sveriges avfallsmängder. Men, mycket av det skulle kunna användas igen. Nu vill man få fart på återbruket i samhällsbyggnadsbranschen och nu har därför Dayspring  anslutit oss till CCBuild-samarbetet som associerad partner.

– Vi har redan deltagit på olika sätt och samarbetat med CCBuild och Återbruk i Väst sedan en längre tid tillbaka. Och eftersom återbruk ligger naturligt i våra uppdrag så vill vi nu komma ännu närmare och än mer bidra till att stödja utvecklingen mot cirkulärt byggande, förklarar Fredrik Olsson, koncernchef på Dayspring.

CCBuild är en neutral och branschgemensam arena som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. Visionen är att skapa förutsättningar för återbruk i industriell skala och bidra till en förändring på systemnivå mot cirkulära materialflöden.