Nyheter

Bergendahls El stärker relationer över branschgränser i nätverksbolaget Station 2000

Bergendahls El kliver in som medlem i det branschöverskridande nätverksbolaget Station 2000 Digital Infrastruktur för att representera elinstallationssidan med toppklassig teknik, konkurrenskraftig kompetens och ett komplett erbjudande.

Samtidigt har Olof Göransson, marknadschef i Bergendahls El Gruppen, blivit invald i styrelsen.

– Station 2000 Digital Infrastruktur ger oss en möjlighet att visa framfötterna och bredda vårt nätverk av såväl potentiella samarbetspartners som kunder, och vi har redan sett hur nya, intressanta affärsmöjligheter har öppnats för oss, säger Olof Göransson.

Station 2000 Digital Infrastruktur är ett unikt kompetens- och nätverksbolag som består av ledande aktörer inom flera olika discipliner såsom arkitekter, byggentreprenörer, husproducenter och energilösningsaktörer.

Tillsammans levererar de ett komplett erbjudande till marknaden som gynnar alla inblandade parter och skapar synergier som genererar nya affärsmöjligheter. Samtidigt ger samarbetet ett ökat värde för kunden i form av vision, kvalitet och kompetent bemötande.

I samband med att Station 2000 Digital Infrastrukturs grundare sålde en andel av bolaget till Bergendahls El Gruppen tar Olof Göransson plats i bolagets styrelse. Hans roll blir även att agera sambandslänk mellan nätverket och Bergendahls El.

Det första projektet inom ramen för Station 2000 där Bergendahls El deltar blir ett projekt tillsammans med en premiumproducent av bostäder, som förväntas påbörjas om några månader.