Nyheter

Thomas Concrete Groups centrum för forskning: C-lab® i Göteborg

C-lab® i Göteborg är Thomas Concrete Groups centra för forskning, utveckling, teknisk rådgivning och laboratorieprovning, där bolagets experter dagligen arbetar med att framtidssäkra morgondagens produkter.

Här jobbar idag närmare ett tiotal personer varav tre är tekniska doktorer från Chalmers Tekniska Högskola. Tillsammans har de en gedigen erfarenhet som få kan mäta sig med.

Finns det något annat labb i Sverige med motsvarande kunskap?

– Nej, jag vågar faktiskt säga att vi är unika i Sverige. Det finns ingen annan i landet som slår oss på fingrarna när det gäller betong, säger forsknings- och utvecklingschefen Ingemar Löfgren, som inte är känd för att ta till stora ord.

Notabelt är att C-Lab inte bara arbetar för Thomas Betong. Hela 70 procent av uppdragen kommer från externa kunder. Totalt genomför experterna på C-lab uppemot 5000 provningsuppdrag varje år.

Detta är också anledningen till att C-Lab har ett antal förfrågningar från kunder runt om i världen varje år.

Det är också C-Labs experter som provat fram den första klimatförbättrade betongen i Sverige. Detta gjordes genom att optimera betongens sammansättning och att man ersatte cementen med restprodukter från industrin, t ex slagg och flygaska.

Tack vare detta kan Thomas Betong numera skräddarsy betong för varje ändamål och specifik kund.

Ibland innebär det en koldioxidreduktion med upp till 50 procent, vilket är fallet på betongen som använts i de 23 meter djupa slitsmurarna i Västlänkens etapp Centralstationen, som är Sveriges hittills största byggnadsprojekt med klimatförbättrad betong.

Betongen, som levereras till detta projekt, började man förbereda, prova och arbeta med redan 2,5 år innan första leveransen.

– För att lyckas med ett så här omfattande projekt krävs ett nära samarbete mellan oss som producent, beställaren (Trafikverket) och entreprenören (NCC) långt innan själva projektet startar, förklarar Ingemar Löfgren.

Hela etapp Centralstationen omfattar 330 000 kubikmeter betong och tack vare den klimatförbättrade betongen uppskattas den totala besparingen till 36 106 ton lägre C02-utsläpp.

– Thomas Betongs klimatförbättrade betong hjälper både oss på NCC och beställaren Trafikverket att nå våra högt uppsatta klimatmål, säger Olaf Burger, NCC:s produktionschef för etapp Centralstationen i projekt Västlänken.

På bilden: Thomas Concrete Groups forsknings- och utvecklingschef, Ingemar Löfgren, demonstrerar den betongfilterpress som för första gången någonsin använts i Sverige i samband med att man provade fram rätt recept för den klimatförbättrade betongen till projekt Centralstationen.