Nyheter

Nu testas digitala verktyg för projektet ”Uppkopplad byggplats” i Nacka

Efter över ett årtionde av flera gemensamma byggprojekt har Scharc och NCC tillsammans testat innovativa och digitala verktyg för projektet ”Uppkopplad byggplats”.

Projektet finansieras via ett av Vinnovas strategiska innovationsprogram, ”Smart Built Environment”, och leds av Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet och har även olika företag inom bygg- och IKT-sektorn som partners.

Just nu är Sigfridsborgsskolan i Nacka kommun testplatsen för projektet ”Uppkopplad byggplats”, var Scharc introducerade sina IoT-enheter, SmartHelmets, som bars av NCCs platschef och arbetsledare.

Målet med SmartHelmets är att stödja och främja hälsosammare och säkrare byggplatser, samt bidra till att effektivisera arbetsprocesserna. De samlar och rapporterar data till den digitala tvillingen gällande; temperatur; lokalisering av människor och objekt; fall- och slagdetektering och farliga zoner. Datan analyseras och visualiseras vidare i BuildingCloud som är en plattform byggd runt BIM-modellen.

Scharcs framtidssyn och satsning på digital transformering inom byggindustrin ligger i linje med ”Smart Built Environment” som konstaterar att det ”inom byggplatser finns en enorm potential att nyttja digitaliseringens möjligheter för att ändra strukturer och arbetsmetoder och även till att bidra till en mer hållbar, effektiv och lönsam byggplats”.

– Kopplingen mellan våra SmartHelmets och BIM-modellen lyfta den digitala tvillingen till en ny nivå. Den förbättrar det integrerade arbetsflödet mellan design- och byggfasen, stöder byggarbetarna på plats och samlar in relevant data för att skapa bättre byggnader, säger Sven Staiger, VD för Scharc Group.

– Testet med SmartHelmets hjälper oss att komma närmare vår målsättningen, som är att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker i ett så tidigt skede som möjligt, samt att skapa mer hälsosamma och säkra arbetsplatser, konstaterar Claes Henschel, som är projektledare för digitalisering på NCC och som efter det framgångsrika testet med SmartHelmets ser möjligheten att även förbättra besiktningsprocessen med de verktyg som BuildingCloud erbjuder.

Scharcs satsning på förverkligandet av digital tvillingteknologi stammar från målsättningen att designa bättre och smartare byggnader genom bättre erfarenhetsåterföring och att man ska lära sig ifrån varandra projektövergripande.

SmartHelmets spelar en strategisk roll i användandet av den digitala tvillingen och införandet av dem kan resultera i förhöjd operativ effektivitet, förmedla och accelerera mätvärden för riskanalys, övervaka i realtid, samt leda till större samverkan inom arbetslaget.

Efter ett framgångsrikt test och otrolig respons arbetar Scharc redan på nästa generation SmartHelmets.