Nyheter

Nya sporthallen i Paradparken

Bygget på en ny och större sporthall pågår för fullt i Leksand. Den nya hallen uppförs i direkt anslutning till den befintliga Leksandshallen och ska stå färdig för invigning till hösten 2022.

– Den blir jätteviktig! Inte minst för innebandyn, men också för skolans verksamhet, säger samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg, Leksands kommun.

Det var år 2017 som Leksands kommun beslutade sig för att placera den nya sporthallen i Paradparken. Där den byggs ihop med den gamla Leksandshallen.

– Vi håller på att bli klara med markarbetena och det är urgrävt. Det är läget just nu, rapporterar samhällsutvecklingschefen Åke Sjöberg på Leksands kommun till Svensk Byggtidning i månadsskiftet januari-februari 2021.

Utformningen av den nya sporthallen är resultatet av en dialog som kommunen fört med idrottsföreningar och skolor om deras behov.

– Det är ett stort intresse och ett stort behov av lokaler framför allt för innebandy. Sedan är det också skolan som har ett ökat behov av lokaler för idrott.

Innebandyns behov och önskemål innebär att Leksands nya sporthall får en fullstor innebandyplan på 40×20 meter. Plus extra yta för träningsplaner, när man delar den fullstora.

– Skolan gör att det blir ökade krav på ljudisolering. Då är det plötsligt en utbildningslokal, med andra bullerkrav som gäller. Det är den största utmaningen i kombination med skolan.

Att Leksands gymnasium i bland annat idrottsinriktningarna hockey och baseboll har riksintag på sitt gymnasium ställer förstås särskilda krav på högkvalitativa idrottslokaler för utbildning och utövning.

– Det är mycket idrott kopplat till vårt gymnasium. Det är en jätteviktig del i det hela likaså för grundskolan!

Leksands nya sporthall, som utförs med stålstomme och delvis bekläds med målad träfasad kommer, utöver ytorna för innebandy, att inrymma fyra stora omklädningsrum, plus tre små samt två lärarrum.

Lägg till foajé, verksamhetskiosk, spegelsal förråd och teknikrum. Tanken är att den nya sporthallens inriktning också skapar större utrymme i den gamla hallen för andra sporter än innebandy och kampsport.

Utmanande dockning

Leksands kommande sporthall kommer med en gemensam entré att dockas mot den gamla hallen.

– Det är ju alltid mycket med brandsäkerhet och annat att tänka på när du gör en dockning. Det är så klart också en stor utmaning, avslutar Leksands kommuns samhällsutvecklingschef Åke Sjöberg.

Tillhörande simhall med gym får dock även i fortsättningen en separat ingång.

Den nya sporthallen i Leksand utrustas med solceller på taket. I linje med ambitionen att skapa en anläggning med låga driftkostnader.

Vi är med och utvecklar Leksands nya sporthall:

Byggherre: Leksands kommun, Totalentreprenör: Skanska Sverige AB, Arkitekt: Agnasark AB, Markkonsult: Mavacon AB, Grundentreprenör: Aspgrunden AB ,Vententreprenör: Fart & Fläkt Ventilation & Plåt AB, VS-entreprenör: Dalab Sverige AB.