Nyheter

Frillesås får en ny och större skola

En kapacitetsutredning 2016 konstaterade att det finns framtida behov av en större skola i Frillesås, söder om Kungsbacka, en attraktiv ort med närhet till havet.

Kungsbacka kommun drar till sig många människor från Göteborg och så också de kringliggande orterna i kommunen.

– NU UTÖKAR VI SKOLAN från dagens 540 elever till 840 elever. Det innebär en utökning med 300 nya elever, berättar Henric Alike, projektsamordnare på Kungsbacka kommun. Det är en totalentreprenad i samverkan med Skanska Sverige. Vi bygger 4 300 kvadratmeter BTA, där ingår 590 kvadratmeter för den nyrenoverade och ombyggda matsalen och 410 kvadratmeter för det nya storköket som från att ha varit ett mottagningskök nu blir ett fullt utrustat tillagningskök för 1200 portioner för att även kunna serva förskolorna i Frillesås.

Efter tjugo år av trångboende skedde byggstarten i mars 2020. I den första fasen var Yvonne Olsson projektsamordnare och Henric Alike är nu projektsamordnare för fas två.

I tjugo år är det paviljonger som har löst skolans möjligheter till undervisning. Man är därför genomgående mycket glad för den nya skolan. Exteriören kommer att bestå av träfasader och det är även trämaterial interiört. Specialsalar görs för textil, trä, musik, hemkunskap och bild samt därtill ett trevligt elevkafé med stora umgängesytor.

Nytt lärande

– Trappan är den centrala delen i entrén till skolan och kommer att bilda en gradäng som innebär att, förutom att göra nytta som en trappa, kommer den också bli en sittplats både för att träffas men även att kunna ta del av det som händer nedanför, exempelvis samlingar och föreläsningar. Trappan blir en trevlig mötesplats.

Skolan byggs efter det nya konceptet för utbildningslokaler, som också finns i Fjärås Bräckaskolan. Varje hubb har möjlighet att ha 75-90 elever i både stora som små lokaler med pedagoger som finns nära eleverna i hubben.

– Vi kommer inte att ta bort de befintliga paviljongerna förrän det är klart att flytta över till den nya skolan. Två av paviljongerna hyr vi och de kommer att gå tillbaka till uthyraren. En paviljong äger vi och kommer att flyttas till annan plats och den fjärde paviljongen är uttjänt och kommer att rivas. Skolgården är det sista som vi gör vid då vi bygger den nya skolbyggnaden på den gamla skolgården, säger Henric Alike.

Den nya skolgården kommer att bli en spännande plats och är det sista som görs i projektet. Bland annat skapas tillsammans med eleverna en aktivitetsvägg.

Eleverna har också varit delaktiga i skolans inredning. Inspiration för denna skola finns från bland annat den nybyggda Fjärås- Bräckaskolan, Furulidskolan samt den ombyggda Hålabäcksskolan.

– Nu har vi fått tätt tak i huvudbyggnaden och håller på med innerväggarna och i september 2021 ska allt vara klart för eleverna att göra sin entré. Skolan har ett neutralt uttryck och består av två våningar där de äldre eleverna kommer att ta plats på våning två, berättar Henric Alike.

Vi är med och utvecklar nya skolan i Frillsås:

Byggherre: Kungsbacka kommun, Totalentreprenör: Skanska Sverige AB, Arkitekt: ABAKO arkitektkontor AB, Landskapsarkitekt: Mareld Landskapsarkitekter AB, Brandkonsult: FSD Göteborg AB, Undertaksentreprenör: Växjö Inredningsmiljö AB, Golventreprenör: George Anderson Golv, Rivningsentreprenör: Scantec Entreprenad AB, Markentreprenör: Varbergs Anläggningsservice AB.