Nyheter

Ny vd för Hilti Sverige

Axel kommer närmast från VD-posten i Hilti Danmark och har dessförinnan haft flera ledande befattningar inom bolaget, däribland Hilti Sveriges ledningsgrupp.

Axel träder tillbaka in på den svenska marknaden som en välkänd och uppskattad ledare och tar med sig en stor tyngd till organisationen genom gedigen erfarenhet och ett imponerande resultat för Hilti Danmark, där han bland annat bidragit till att överträffa de finansiella målen under pandemins påverkan 2020.

Det känns väldigt bra att komma tillbaka till Hilti Sverige där jag startade min Hilti-karriär. Det är en organisation som historiskt sett inte bara haft fantastisk försäljningsutveckling och kundnöjdhet utan också varit med och drivit Hiltis globala agenda för innovationsutveckling – och inte minst våra uppskattade insatser för en bättre arbetsmiljö hos våra kunder. Jag ser ljust på framtiden och hoppas att vi kan utveckla vårt starka förtroende från byggbranschen och dessutom fortsätta vara en av Sveriges allra bästa arbetsplatser, säger Axel Franck.