Nyheter

Utmanande energiprojekt på Östra Sjukhuset i Göteborg

Ju mer komplext ett projekt är desto roligare tycker teamet på Ventilationskontroll Aeolus AB att det är. Under 14 månader har de nu genomfört ett utmanande energiprojekt som totalentreprenör på Centralkliniken på Östra Sjukhuset i Göteborg.

En tuff miljö som är krävande på många sätt.

– Samtidigt som vi rev och monterade ventilation var verksamheten på Centralkliniken igång som vanligt. Därför gällde det att tillsammans med kliniken komma överens om vilken tid vi skulle arbeta på de olika avdelningarna, och hela tiden ha en nära dialog med de som arbetar där. Självklart gick vårdverksamheten före. Det hände att vi behövde flytta på oss för att en bår kom inrullandes och behövde platsen, och då fick man lägga om planen, säger Jonni Corein på Ventilationskontroll som är arbetsledande montör i projektet.

Vilka är Ventilationskontroll Aeolus AB?

Ventilationskontroll Aeolus AB startade 1980 och arbetade då med ventilationsservice. Idag när de firat 40 år är verksamheten mer omfattande och fokuserar på allt inom inneklimat. Ventilationskontroll Aeolus som utgår från Göteborg har idag 80 medarbetare inom ventilation, kyla, el, styr och regler. Kunskaper som till exempel projektering, installation, service och energioptimeringar finns inom företaget.

Vad innebär uppdraget på Centralkliniken?

Projektet på Centralkliniken på Östra Sjukhuset i Göteborg är ett energiprojekt där Västfastigheter är beställare. 2019 skickade Ventilationskontroll in sitt anbud och under hösten blev de tilldelade uppdraget. Sedan började den övergripande planeringen och utförandet där Ventilationskontroll har projektlett allt från projektering till färdigställande av entreprenaden inom samtliga discipliner, ventilation, kyla, rör, sprinkler, bygg, styr och el.

I ett energisparprojekt får ventilationen stort fokus eftersom att den utgör en stor del av fastighetens energiförbrukning. Samtidigt kan man inte bara tänka på ventilationen, det är mycket runt omkring som krävs för att allt ska fungera. Därför har Ventilationskontroll valt att själva ha många olika professioner inom företaget och bli riktigt bra på helheten.

– I detta energisparprojekt har vi bland annat bytt ut två stora luftbehandlingsaggregat och ersatt med 9 stycken nya aggregat med mycket bra energiåtervinning och redundant drift. Driftsäkerheten för sjukhuset är något av det viktigaste i detta projekt, verksamheten behöver ha ventilationen i drift dygnet runt. Systemet är utformat på så vis att det går att underhålla utan att behöva stänga av ventilationen i huset och skulle något aggregat stoppa så tar de andra “över”, så kallat redundant drift. Vi har även gått över brandskyddet i huset gällande ventilationen och installerat brandspjäll på vårdavdelningar. Totalt kommer det installeras ca 250 brandspjäll under pågående drift, säger René Frattini som arbetar som projektledare på Ventilationskontroll.

Varför väljer man kanaler i magnelis?

Ventilationskanaler i rostfritt stål var det som föreskrevs i projektet på grund av dess höga korrosionshärdighet. Här föreslog René istället att man skulle använda sig av materialet magnelis som är precis lika motståndskraftigt och korrosionshärdigt, men har en lägre kostnad jämfört med rostfritt stål. Detta gjorde att beställaren kunde hålla nere sina materialkostnader.

Det hör inte till vanligheterna att tillverka denna volym med ventilationskanaler i magnelis. Alla kanaler har beställts av Bevego och det är en stor mängd som gått åt i projektet. Dessutom är många av kanalerna otroligt stora och de största är så stora som 2200 x 1800 mm. Även don har beställts från Bevego för detta projekt.

– Det var rätt mycket att ha koll på när det var dags att beställa allt material från Bevego. Bevego har varit med och samordnat alla leveranser på ett mycket bra sätt och hjälpt oss att anpassa alla leveranser efter vårt behov. Samordningen har varit en riktig utmaning men där har Bevego varit till stor hjälp. Vi samarbetade med Bevego redan innan Bevego blev Bevego, om man kan säga så. Det har alltid fungerat bra!, säger Jonni.

Hur har logistiken fungerat?

Precis som med det mesta i detta projektet har logistiken varit ett komplext pussel. Tillverkning av kanaler, lagerhållning, avrop och leveranser ska tajmas med en lyftkran, omdirigering av trafik och en helikopterplatta med helikoptrar som inte vill ha en lyftkran i vägen. Det är minst sagt många inblandade, det är noggrann planering och tydlig samordning som krävs.

– Det har varit ett samordningskrävande projekt där det gäller att vara pricksäker i sina bedömningar, framför allt med tanke på att verksamheten på kliniken är igång. Jonni som varit på plats varje dag i 14 månader har haft stenkoll på vad som kommer att hända varje dag, och han har löst den komplexa uppgiften otroligt bra!, säger René.

Centralkliniken är på 9 våningar och för att få upp allt material till varje våning har en kran varit på plats för att lyfta leveranserna så mycket som 50 meter upp till översta våningen. I vissa perioder var leveranserna stående varje torsdag kl 10.00 då kranen hade möjlighet att lyfta, då vart det otroligt viktigt att alla leveranser kom på utsatt tid annars hade man fått vänta tills nästa vecka vilket inte hade varit bra för projektet.

Vad blev resultatet?

Ett sjukhus är inget man vill eller har möjlighet att renovera ofta, snarare var 20-30 år. Därför ställs extra höga krav på den utrustning som används. Systemet ska klara hög påfrestning under lång tid och ha en hög driftsäkerhet år efter år. Nu har Centralkliniken ett system som är oerhört energieffektiv och klarar de högt ställda krav som lagstiftningen och Västfastigheter ställer både när det kommer till energiåtervinning och brandskydd. Det har dessutom en mycket hög driftsäkerhet.

Arbetsmiljön för driftteknikerna är dessutom betydligt bättre nu än tidigare och att underhålla de nya aggregaten kommer vara betydligt enklare och roligare nu än tidigare vilket skapar goda förutsättningar för långsiktigt energieffektivt inneklimat och god miljö för alla som vistas i huset.