Nyheter

IsoTimber och NCC Building Sverige i dialog om ökad prefabriceringsgrad

IsoTimber presenterade nyligen att man tagit steget att montera ytterpanel och fönster i sin fabrik för projekt där det är lämpligt vid större byggnader.

Nu har NCC Building Sverige i Östersund och IsoTimber påbörjat en gemensam dialog för att utvärdera om prefabriceringsgraden kan utökas ytterligare vid leveranser till stora byggnader.

Peter Kristensson, Projektchef inom NCC Building Sverige, har haft kontakt med IsoTimber ett längre tag. När IsoTimber visade att man kan montera fasadpanel och fönster i fabrik triggades han av det och i dialogen sinsemellan kom man fram till att undersöka möjligheterna för att öka prefabriceringsgraden.

-Vi är intresserade av att gemensamt undersöka om det går att utveckla graden av prefabricering ytterligare för IsoTimbers väggelement till högre byggnader. Han berättar att i de stora projekt som NCC hanterar så är graden av prefabricering avgörande i valet av materialleverantör. Sammantaget sparar man så väldigt många timmar i den typ av projekt vi hanterar genom att tillverka så mycket som möjligt i en kontrollerad fabriksmiljö jämfört med på byggplats, menar Peter.

Inköp, logistik, byggställning och vädersäkrad förvaring av byggmaterial tar stora resurser och samordning i anspråk även för de minsta detaljerna i ett bygge.

Dialogen mellan bolagen har sin grund i ett gemensamt intresse för att bygga hållbart.

– NCC har länge varit tydliga med att de fokuserar på hållbarhet och från IsoTimbers sida har vi såklart lyft fram fördelarna med vår unika byggteknik, säger Håvard Jegerstedt, VD för IsoTimber. Tack vare deras genuina intresse att bygga hållbart och med deras mycket stora kunskap och erfarenhet av större projekt så tror vi att det är en perfekt matchning att gemensamt försöka optimera våra leveranser.