Nyheter

Småföretagarna: ”Upprop! Gör om – gör rätt, utan landets småföretagare stannar Sverige!”

”Public service har i Uppdrag Granskning visat hur illa korttidsstödet fungerat och det är dags för snabba reaktioner från våra folkvalda. Med detta upprop vill vi få ett slut på att små byråkratiska bagateller tvingar företagare till personlig belåning och sömnlösa nätter och att livskraftiga företag slås igen så människor kastas ut i arbetslöshet.

Tillväxtverket har bevisligen inte levt upp till sitt namn och syfte, nu är det hög tid att tänka om och visa tillit till Sveriges hårdast arbetande grupp – småföretagarna.

Korttidsstödet har i praktiken utformats för att gynna större företag och deras arbetstagare inom industrisektorn. Utformningen av stöden har inte anpassats till de företag som drabbats hårdast av restriktioner för minskad smittspridning. Kritiken har varit massiv och Småföretagarnas Riksförbund har varit en stark röst i denna berättigade kritik.

Det är dags för landets styrande politiker att ta ansvar och genomföra åtgärder som kan rädda livskraftiga företag och jobb, här och nu. Därför presenterar vi här tre skarpa förslag som gör skillnad på riktigt. Förbundet tillsammans med småföretagare landet runt gör gemensamt detta upprop för att sätta press på regeringen och våra politiker.

Ge amnesti till alla företag som lämnat avstämningsrapporter för sent

Ge amnesti till alla de företag som lämnat avstämningsrapporter för sent på grund av att bank-id har krånglat eller att någon redovisat lön för utfört arbete vid fel månad eller andra petitesser som medfört avslag och återbetalningskrav av korttidsstöd. Det är vidare inte rimligt att de mer än 5000 företag som på goda grunder överklagar beslut om stöd utestängs från att söka stöd för ny period. Sluta också med oskicket att acceptera att Tillväxtverket överklagar och lägger handlingarna underst i högen i de fall där Förvaltningsrätten funnit att företagaren haft rätt. Alla överklaganden ska givet situationens allvar hanteras skyndsamt, helst inom en vecka. Att sila mygg och svälja kameler är en dålig arbetsmetodik. Nu behövs det ett kraftfullt och reellt agerande av riksdag och regering. Det är bråttom nu och ”action speaks louder than words!”.

Inför ett mer träffsäkert omställningsstöd som inkluderar lönekostnader

Genom att inkludera lönekostnaderna i existerande modell för omställningsstöd ska företag som tappat omsättning på grund av restriktionerna kunna få 100 procent kompensation för omsättningsbortfallet. Ett sådant förslag skulle ge småföretagen den ekonomiska kompensation de i nuläget behöver. Korttidsstöden har under året visat sig vara en mycket dyrköpt affär för företag inom tjänstesektorn, då förutsättningarna för att korttidspermittera är avsevärt mycket sämre för dessa än för industriföretag. Viktigt är också att lönekostnadsunderlaget bygger på det utbetalade löneunderlaget för den arbetsmånad det gäller. Detta är ett problem som även uppstått inom ramen för korttidsstödet och som tydligt redovisades i Uppdrag Granskning. I de fall där handläggningstiden blir längre än 10 arbetsdagar bör regeringen garantera att 90 % av sökt stöd betalas ut för att sedan kunna granskas och korrigeras i efterhand.

Sänk arbetsgivaravgiften till 10.21 % för upp till 20 anställda under resten av 2021

Sänkt arbetsgivaravgift är den stödåtgärd som fått absolut bäst genomslagskraft under våren 2020. Den är enkel att hantera och ger en direkt effekt för de minsta företagens likviditet och kostnadsläge. Genom sänkt arbetsgivaravgift kommer jobb behållas och nya jobb skapas. Bland landets småföretagare är detta den reform som är mest efterfrågad. Genom att sänka arbetsgivaravgiften så att man endast betalar ålderspensionsavgift på 10,21 % för upp till 20 anställda för en lönesumma på upp till 30 000 kr/månad skapas ekonomiska förutsättningar för att kunna påbörja den återstart av landet som alla längtar efter och som landets ekonomi så väl behöver.

Om riksdagspartierna på allvar vill visa den tilltro till landets småföretagare som de så ofta uttrycker går det att ta snabba beslut kring samtliga av dessa förslag. Givetvis ska stöd inte betalas ut till personer och företag med uppenbart kriminella avsikter, vilket enkelt går att komma åt genom att kontrollera tidigare inbetalda skatter och avgifter. Kriminell verksamhet ska hanteras av polis och Ekobrottsmyndighet och inte genom att göra nödvändiga stödsystem onödigt krångliga.

För att upprätta statens goda rykte hos landets företagare måste byråkratin minskas och pengarna nå dem som är berättigade och i akut behov av stöden. Statens kostnader blir högre vid hel arbetslöshet än om människor får vara kvar på sin arbetsplats, vilket innebär att det är god statshushållning att vara generös i detta skede. När pandemins härjningar är över så är vi många som åter vill kunna besöka en restaurang, få en ansiktsbehandling eller ta en taxi från järnvägsstationen. Det kan rimligen inte vara regeringens och lagstiftningens intentioner att krisdrabbade företag och dess anställda ska behöva leva i rådande otrygghet eller gå i konkurs.

Genom dessa tre lösningsförslag uppmanar vi nu alla företag och företagare att stötta detta upprop med ett tydligt krav: Gör om – gör rätt, utan landets småföretagare stannar Sverige!

Skriv under uppropet HÄR”

Bild av Detmold