Nyheter

Belysningsbranschen slår larm: Stora brister med nödbelysning i offentliga lokaler

Belysningsbranschen slår nu larm om brister och talar om stor okunskap både när det gäller ansvar och kontroll. Och ändå finns det enkla regler om ansvarsfördelning och fortlöpande kontrollrutiner.

– När vi kontrollerar installerad nödbelysning finner vi att den ofta inte fungerar. Det här är en alldeles för viktig fråga för att få hamna mellan stolar och i praktiken prioriteras ned, säger Mikael Castanius som är vd i organisationen Belysningsbranschen.

– Det finns nästan alltid nödbelysning där det ska finnas, men alltför ofta fungerar den inte och ingen verkar kolla upp funktionen. I många offentliga lokaler känns det inte tryggt och det är skrämmande. Ventilation till exempel är något som ofta följs upp och åtgärdas, men den viktiga nödbelysningen som ska fungera när andra funktioner slås ut glöms tydligen bort.

Mikael Castanius anser att frågan om nödbelysning på grund av den okunskap som råder och de risker detta medför blir en politisk fråga. Det har motionerats i Riksdagen men, tycker han, mycket litet händer i praktiken.

– Hur svårt kan det egentligen vara att ta tag i de här frågorna?

Nedslående resultat

Efter sina stickprovskontroller beskriver Belysningsbranschen vad som gäller på papperet:

”I Sverige finns ett stort antal lokaler som ska vara utrustade med tydlig och välfungerande nöd- och hänvisningsbelysning så att vi kan försäkra oss om att minimera skadorna i händelse av brand, strömavbrott, terrorhot och andra situationer som kräver utrymning. Det handlar om skolor, arbetsplatser, hotell, shoppingcentrum, idrottshallar, evenemangslokaler, där barn och vuxna vistas dagligen.

I Belysningsbranschens kontroller i offentliga lokaler har man tittat på om den befintliga nödbelysningen fungerar och om fastighetsägarnas respektive myndigheternas tillsyn fungerar. Resultatet är nedslående. Alltför ofta saknas nödbelysning helt, är fel utformad eller ur funktion. Både Arbetsmiljöverket och Boverket har regelverk för underhåll av nödbelysning. Dock finns det stora brister kring hur och om det ens görs”.

Tydliga ansvarsregler

– Det är nu sannolikt viktigare än någonsin att säkerställa att konsekvenserna av stora olyckor inte drabbar vårt samhälle. Det får inte vara så att allmänheten tror att en säker utrymning från arbetsplatser köpcentrum, hotell, skolor etcetera kan utföras när så inte är fallet. Det säger Ronnie Bergdahl, som är ordförande i organisationen Belysningsbranschen.

– Fastighetsägare eller den som hyr lokalen har ett stort ansvar för att följa regelverket så att vi kan undvika svåra konsekvenser, att människor skadas och i värsta fall att människoliv går till spillo. En säker utrymning måste kunna garanteras, även i äldre byggnader.

När nya byggnader uppförs ingår naturligtvis utrustning för nödbelysning som självklara delar, som också kontrolleras vid slutbesiktningar innan lokalerna tas i bruk.

Men det är vad som händer sedan som oroar och branschen formulerar några fakta om kontroll och underhåll av nödbelysning så här:

Ansvaret för kontroll av nödbelysning ligger hos fastighetsägaren och den som hyr lokalen.

Kontrollen kan göras som en rond med protokoll, eller med teknisk övervakning om det finns. Tekniska hjälpmedel finns i form av övervakning med självtest, central övervakning via busskabel eller trådlöst.

Arbetsmiljöverket och Boverket kräver att nödbelysningsutrustning kontrolleras efter tillverkarens anvisningar.

Belysningsbranschens medlemmar hänvisar till den svenska standarden, som säger att nödbelysning ska funktionstestas (1 min) en gång i månaden och att ett urladdningstest (60 min) ska utföras en gång per år. Är det en centralmatad anläggning ska dessutom aggregatets indikeringar kontrolleras visuellt dagligen. Det finns olika tekniska lösningar som kan utföra det mesta automatiskt, men fellarmen måste också åtgärdas.

Liten men viktig del

– Det är så klart inte av illvilja som detta inte sköts. Kontroll av nödbelysning utgör en pytteliten del av en fastighets underhållskostnader, säger Ronnie Bergdahl. Det är snarare okunskap, man vet inte hur nödbelysningen ska skötas. Att få ut den kunskapen till samtliga fastighetsägare och hyresgäster ser jag som osannolikt.

– Räddningstjänsten är med viss regelbundenhet ute i vissa fastigheter och kontrollerar då att det finns rutiner. Men det räcker inte till på långa vägar, vilket också våra stickkontroller visar.

– För att efterlevandet av de lagar och regler som finns ska kunna fungera måste det till en övervakad kontroll, likt den som finns för den obligatoriska ventilationskontrollen OVK, där fastighetsägare rapporterar in till kommunen. Bra ventilation är så klart väldigt viktigt. Att kunna utrymma vid en brand är minst lika viktigt, säger Ronnie Bergdahl.

På bilden: Nödbelysning i offentliga lokaler ska fungera även när all annan teknik slagits ut

Foto: Gösta Löfström