Nyheter

Nordomatic öppnar nytt “Service Excellence Center” i Sverige

Nordomatic öppnar nytt servicecenter i Sverige för ytterligare ökad service mot slutkund och stöttning av servicetekniker i fält.

Idag öppnar Nordomatic, Skandinaviens största systemintegratör inom Smart Buildings, upp portarna till ett nytt Service Excellence Center för kunder i Sverige. Målet är att höja servicenivån mot slutkunderna och att ytterligare stötta de servicetekniker som befinner sig ute på fältet.

Nordomatic har under många år byggt upp separata serviceenheter i alla regioner och dessa kommer att fortsätta expandera. Service Excellence Center är ett kompetenscenter som ska stötta Nordomatics egna servicetekniker som arbetar ute på fältet, samt erbjuda service direkt gentemot slutkunderna.

Alla inkommande ärenden kommer nu att hanteras av en specialutbildad enhet. Denna enhet har också ett specialutformat systemstöd för att hantera och styra ärendena mer effektivt.

Service Excellence Center kommer även att kunna övervaka kundanläggningar och säkerställa optimal drift för de kunder som har tecknat ett Platinum-avtal.

– Vår ambition är mycket hög. Nordomatic ska bli marknadens mest kompetenta och betrodda samarbetspartner gentemot våra kunder och att kunna ge snabb och professionell service är en del i detta. Att via detta specialutbildade serviceteam komma åt Nordomatics samlade kompetens är ett stort stöd för alla servicetekniker och jag ser verkligen fram emot att se hur kunderna kommer att uppleva denna förhöjda servicenivå, säger Emil Thor, Sverigechef Nordomatic.