Nyheter

GBJ Bygg totalentreprenör för Biltemas två storbyggen

Bygget av Biltemas största varuhus hittills pågår just nu i Partille. Det ligger vid E 20 strax öster om Göteborg. Bland företagets cirka 20 aktuella byggprojekt i Norden i år märks också uppförandet av det största lagret hittills, vid E 6 i Halmstad.

Vid båda byggena är GBJ Bygg AB totalentreprenör.

I Partille, vid E 20 strax öster om Göteborg byggs just nu ett av åtta aktuella nya varuhus bara i Sverige och det har planerad öppning i höst. Det blir det största av de pågående varuhusbyggena med sina 9350 kvadratmeter butiks- och lageryta i två plan. Därtill kommer byggnaden att rymma huvudkontor för Biltema Sverige i ett tredje plan. Kontoret flyttar från Sisjön i Göteborg, där man blivit trångbodd.

Det nya varuhuset ligger i bästa skyltläge precis vid motorvägen, nära Partille Port och Partille Arena. Jan Gjertsen är GBJ Byggs platschef och är inne på femte året i byggföretaget, men det här är hans första bygge för Biltema:

– Det är ett roligt projekt, bland annat för att det är så stort. Det känns roligt att det blir något synligt som man lämnar efter sig.

Byggnaden har 5000 kvadratmeter i botten, medan andra planet är på cirka 4000 kvadratmeter och det tredje planet, kontorsdelen, i ena ändan av byggnaden är på knappt 1000 kvadratmeter.

Huset bygger på pålning och betongplatta, kantbalkar och pålplintar är armerade på plats och resten är fiberarmerat. Det är betongsockel, betong- och stålstomme, HDF-bjälklag och TRP-plåt på tak, medan väggarna utgörs av sandwich-element. I fasaden är det, som brukligt vid Biltemas varuhusbyggnader, mycket glas. Projektet har uppnått tätt hus och i september ska det bli slutbesiktning.

Största lagret byggs i Halmstad

Biltemas allra största bygge har precis påbörjats nu i vår och ska stå klart hösten 2022. Det är företagets Lager 6, som blir granne till Biltema lager 4 vid E 6 i Halmstad. Byggnaden omfattar 83 000 kvadratmeter att jämföra de 50 000 kvadratmeter vardera som gäller för de tidigare lagerbyggnaderna vid E 6 och i anslutning till hamnen i Halmstad.

Lager 6 får imponerande yttermått. Det blir 350 meter långt och 210 meter brett eller drygt 73 000 kvadratmeter. Därtill kommer 10 000 kvadratmeter i ett entresolplan. En promenad runt anläggningen blir på drygt 1,1 kilometer.

FAKTA:

Nybyggnad av lager i Halmstad

Byggherre: Biltema Real Estate Sweden AB

Totalentreprenör: GBJ Bygg

Entreprenadkostnad: Cirka 3000 kr/kvm

FAKTA:

Nybyggnad av affärshus i Partille

Byggherre: Biltema Real Estate Sweden AB

Totalentreprenör: GBJ Bygg Väst AB

Byggtid: Augusti 2020 – september 2021

Entreprenadkostnad: Cirka 90 MSEK

På bilden: Jan Gjertsen är GBJ Byggs platschef på Biltemas bygge i Partille

Foto: Gösta Löfström