Nyheter

Svenska Hus förstärker inom projektutveckling

Svenska Hus, ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag, satsar nu ytterligare på projektutveckling och anställer Nils Rydh. Genom denna rekrytering kommer företaget att dedikera ytterligare resurser för att skapa nya projekt- och affärsmöjligheter i alla regioner.

Nils Rydh kommer operativt ansvara för bolagets projektutveckling genom att stötta regionerna men framförallt genom att skapa nya projekt- och affärsmöjligheter.

Nils Rydh arbetar idag på Wilfast med förvaltning och transaktioner och kommer att börja på Svenska Hus i september.

Nils Rydh har lång erfarenhet av fastighetsbranschen, inom förvaltning men framförallt inom transaktion och projektutveckling. De senaste 20 åren har Nils varit verksam på Alaska fastigheter där han varit med och utvecklat ett bestånd i Sisjöområdet i Göteborg och nu senast hos Wilfast där han varit drivande i företagets satsning på större logistikanläggningar i Sverige.

– Nils Rydh har tackat ja till att börja hos oss vilket vi är väldigt glada över. Nils kommer att bidra stort i vårt arbete med att säkerställa en spännande och värdeskapande projektportfölj, vilket är prioriterat för bolaget för att nå våra tillväxtmål, säger Daniel Massot, vd på Svenska Hus.

– Vi är mycket glada att Nils Rydh börjar hos oss. Med hans erfarenhet och kontaktnät kommer Nils att bidra till bolagets framtida tillväxt och stärka området inom projektutveckling. Med ett tydligt fokus är vi övertygad om att det kommer generera fina resultat för bolaget, säger Christer Holmén, Styrelseordförande Svenska Hus.

Idag har Svenska Hus en projektportfölj till ett värde om ca 8 mdkr och syftet med att ytterligare förstärka är att skapa fler projekt i olika skeden och generera nya projektmöjligheter.

– Jag är hedrad och glad över möjligheten att få arbeta på Svenska Hus. Jag ser fram emot att kunna fokusera på projektutveckling inom alla regioner och där skapa nya projektmöjligheter som är till gagn för bolaget. Jag känner väl till Svenska Hus verksamhet och starka varumärke och ser fram emot att få börja och lära känna verksamheten och alla människorna, säger Nils Rydh.