Nyheter

Biltema investerar miljarder

Detaljhandelsföretaget Biltema är inne i en mycket intensiv utvecklingsfas med en lång rad nya varuhusetableringar med påföljande nybyggnationer. Därtill byggs flera nya lager, bland annat företagets största hittills på 83000 kvadratmeter vid E 6 i Halmstad. Under 2021 är cirka 20 byggprojekt igång i Norden.

Bara i år investeras cirka 1,5 miljarder kronor i nya anläggningar. Och allt finansieras med eget kapital. Utöver byggen av varuhus är tre nya lagerlokaler på gång.

I dagsläget har privatägda Biltema 151 varuhus i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Total varuhusyta uppgår till över en miljon kvadratmeter. All lagerverksamhet finns i Halmstad med närhet till Halmstads hamn.

– Det är många år sedan vi var så här expansiva, men expansionstakten när det gäller varuhus ser likadan ut även framöver, säger Martin Norrman som är vd för fastighetsbolaget Biltema Real Estate Sweden och Real Estate i övriga Norden.

– Det som skiljer från tidigare är att vi nu samtidigt som vi bygger nytt även bygger ut befintliga lager så att vårt ökande sortiment får plats och att logistiken hänger med.

Åtta nya varuhus i Sverige

Bara i Sverige är åtta nybyggen i olika stadier aktuella det här året: I april 2021 byggstartar Biltema Real Estate två nya anläggningar, i Ludvika och Ronneby, och i sommar ytterligare en i Örnsköldsvik. Och i början på nästa år blir det byggstart för ett varuhus i Stenungsund. Men flera nya anläggningar är redan eller snart klara. Det är butiksöppningar i vår i Eskilstuna och Oskarshamn, i sommar i Hässleholm och i höst blir det premiär för det största varuhuset som ligger i Partille.

I Danmark pågår samtidigt sex olika nybyggnationer under det här året, i Norge pågår två och i Finland också två.

Tillbyggnader av befintliga varuhus sker i Västerås, Kristianstad och Katrineholm.

Biltemas upplägg när det gäller nybyggnationer är att ha ett mycket långvarigt, nära och gott samarbete med ett fåtal byggföretag och att i möjligaste mån arbeta med lokala underentreprenörer.

– De flesta entreprenaderna handlar vi upp i en totalentreprenad. Dock brukar vi grovplanera marken innan totalentreprenören kommer dit.

Läget för nybyggena är viktigt och de tomter som man etablerar sig på ska vara stora, helst minst 30.000 kvadratmeter, bland annat för att kunna skapa bra parkeringsplatser för kunderna. Alla nya varuhus får fiskbensparkering med tre meter breda rutor.

De nya varuhusen som byggs är på cirka 7500 kvadratmeter med en försäljningsyta om cirka 5000 kvadratmeter. I varje bygge ingår ett lager och kemilager på 1000 kvadratmeter i anslutning till butiken. Cirka 1000 pallplatser i varuhusens lager är ett mål för att minska antalet tilltransporter.

Energi- och miljöfokus

– Vi bygger alltid i bra material, säger Martin Norrman. I stort sett alla våra varuhus är byggda i betong med stor förmåga att klara snö- och vindlaster. Vi undviker cellplast och använder uteslutande stenull som isoleringsmaterial. I alla våra varuhus lägger vi granit på golvet. 

– Vi väljer vit takpapp för att minska värmetrycket på taket. Luftintag försöker vi sätta i nordfasad. Vi eftersträvar så lågt U-värde som möjligt när det gäller glas, väggar och tak. Golvvärme använder vi vid entré och kafé för kundernas komfort.

Även i övrigt har Biltema mycket fokus på energi- och miljöfrågor.

– Just nu gör vi en led-konvertering. Vi byter ut till led-belysning i alla våra varuhus och enligt vår hållbarhetsplan ska detta vara klart till 2022.

Bergvärme med frikyla och därmed lägre energiförbrukning är andra inslag i energimedvetenheten.

– Bergvärme ger den största möjliga energibesparingen jämfört med de andra värmepumpsalternativen, säger Martin Norrman. Den ger en energibesparing på mellan 65 och 80 procent.

Bygger även nya centrallager

Biltema har idag lagerytor på 225.000 kvadratmeter med en lagringskapacitet på cirka 400.000 pallar. Halmstad i Halland beskrivs som själva hjärtat i företagets logistiksystem. De befintliga lagerbyggnaderna finns i Halmstad, tre stycken om vardera 50 000 kvadratmeter vid hamnen och ett lika stort vid E6.

Med kraftig utökning av antalet varuhus följer behov av mer lagerkapacitet. Nu bygger företaget ut med tre nya lager på sammanlagt 110.000 kvadratmeter för ytterligare 200.000 pallplatser. Ett lager i Halmstads hamn byggs ut med 8 000 kvadratmeter och vid E6 byggs ytterligare 83 000 kvadratmeter.

– Vi har också bygglov på gång och planerad byggstart före sommaren för ett nytt lager på 20 000 kvadratmeter i Falkenberg, där vi hittat en bra tomt vid E 6 och där kommunen var mycket behjälplig. Tomten är på 90 000 kvadratmeter, så framöver kan det bli fler lager där.

Hur fixar man en sådan här snabb expansion, bortsett då från finansieringen?

– Vi har ett väldigt nära och bra samarbete med övriga bolag inom Biltema. Biltema Sverige är med i tidiga lägen för att planera varje varuhus och även Biltema Logistics bistår oss under hela processen med lagren, berättar Martin Norrman.

– På Biltema Real Estate i Sverige är vi tre förvaltare som tar hand om drift och underhåll på våra fastigheter. Vi har fyra byggprojektledare och två experter inom el och inköp samt två på ekonomi. I övriga länder har vi tre projektledare och tre förvaltare och så hjälper vi till från Sverige i alla länder.

Fastigheter värda 20 miljarder

Biltema Real Estate uppger ett marknadsmässigt samlat fastighetsvärde på cirka 20 miljarder kronor. Det hör till saken att Biltema inte har några lån, utan finansierar all sin expansion med eget kapital. Fastighetsbolagets hyresintäkter från koncernens alla varuhus uppgår till över en miljard kronor för de nordiska länderna.

Under högsäsong tar Biltemas centrallager emot 800 container per vecka men det finns i dagsläget kapacitet för 1000. En stor del av godset tas in via Halmstads hamn och eftersom lagren ligger i anslutning till hamnen behövs ingen mellantransport. Utöver sjötransporterna kommer cirka 250 lastbilstransporter till lagren varje vecka.

Från Biltemas centrallager skickas varje vecka ut motsvarande 500 till 600 trailer med gods till butikerna. Skulle allt gods från centrallager till varuhus köras med tåg skulle det fylla tolv fulla tågset om vardera 750 meter.

Bara till Norge går dagliga leveranser med det så kallade Bilematåget omfattande 30 containrar. Också till Norrland går gods med tåg.

Foto: Biltema