Nyheter

Nya ägare till Skandinaviska Områdesskydd

Facebook
LinkedIn
Twitter

Ett villkorat avtal om förvärv har ingåtts mellan Skandinaviska Områdesskydd och börsbolaget WeSC. Skandinaviska Områdesskydd förvärvas tillsammans med Kenit AB och Sanera Stockholm AB.

WeSC är noterat på Nasdaq First North.

En bolagsbeskrivning för den nya koncernen kommer att publiceras inför Årsstämman i maj, och vid godkännande av Årsstämma och Nasdaq First North byter bolaget namn till Vestum AB.

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot byggindustrin. Vestum förvärvar och utvecklar små- och mellanstora välskötta och lönsamma bolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader där Vestum tillsammans med ambitiösa entreprenörer och företagsledningar kan vara med och utveckla bolagen i syfte att driva lönsam tillväxt.

Vestums investerings- och ägarfilosofi grundar sig i entreprenörskap och långsiktighet med en decentraliserad affärsmodell. Entreprenörskap finns i Vestums DNA och det är viktigt att detta genomsyrar hela organisationen. Verksamhetsbeslut ska tas i den rörelsedrivande enheten snarare än på koncernivå. Denna decentralisering i kombination med att respektive enhet får stöttning från koncernfunktioner innebär att tid frigörs till affärs- och verksamhetsutveckling.

Skandinaviska Områdesskydd startades 2005 och har sedan dess utfört fler än 7000 montage runt om i landet, samt driver en större e-handel för områdesskydd som riktar sig mot såväl privatpersoner som företag.

– För oss betyder förvärvet att vi får ett bra stöd för att fortsätta växa, med både industriellt och tekniskt kunnande. Vi ser stora fördelar med den kompetensutveckling och kuskapsöverförande mellan bolagen som nu blir möjlig. Samtidigt ger det oss möjligheten att fortsätta driva bolaget med samma entreprenörsanda som tagit oss hit, säger Jimmy Ekman, vd för Skandinaviska Områdesskydd.