Nyheter

Planradar: ”Ställ rätt krav på digital ÄTA”

”Att ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA – Ändring, Tillägg, Avgående) uppstår under en entreprenad är i princip regel. Två faktorer har gjort att dessa blivit en allt större källa till konflikter och ekonomiska förluster i branschen.

Den ena är att byggprocesserna successivt blivit allt mer komplexa, den andra att det blivit vanligare med ofullständig och/eller otillräcklig planering.

Till exempel kan huvudentreprenören ändra sig angående valet av byggmaterial och en underleverantör kan stöta på problem under arbetets gång som tvingar denne att välja ett dyrare material för att åstadkomma ett resultat som möter de olika regelmässiga kraven.

Kraven på ökad dokumentation har inte löst sådana konflikter, tvärtom är tvisterna runt ÄTA idag vanliga och de rör inte sällan stora belopp.  

Dokumentationen av ÄTA har därför en affärskritisk betydelse och det naturliga vore att denna skedde med professionella digitala verktyg som garanterar åtkomst och säkerhet i alla skeden av byggprocessen. Tyvärr ser det inte ut så i  Sverige idag. En viktig anledning är att kunskapen om vilka krav som är nödvändiga för att digital ÄTA ska skydda entreprenören fortfarande är låg.  

Grundläggande krav på digital ÄTA bör idag vara: 

Digital bekräftelse av beställaren – ska in i systemet innan arbetet påbörjas

Digital tidsstämpel och logg som kan användas för bevisföring 

Möjlighet att ladda upp bilder direkt i ärendet för att undvika missförstånd 

Möjlighet att exportera rapporter och skicka dem direkt till beställaren

Kostnadsfritt för underleverantörer – för deras och entreprenörens säkerhet

Kompatibel med alla digitala enheter, språkanpassning och enkelt gränssnitt

Krypterad molnlagring för säker åtkomst  

Just användarvänligheten är viktig och troligtvis ett av skälen att digital byggdokumentation av ÄTA ännu inte funnit sin roll i Sverige. När människor upptäcker att system krånglar eller inte passar för just de uppgifter de ska lösa så återgår man till det gamla sättet att arbeta, det kan vara hemmagjorda excelark, anteckningsblock och pärmar – eller en kombination därav. Detta visar alla erfarenheter. 

En mängd aktörer som erbjuder digitala dokumentationsverktyg har under senare år dykt upp på den svenska marknaden. Denna nya bransch har ett viktigt ansvar för att utbilda morgondagens byggprojektledare och yrkesmänniskor inom byggbranschen i hur ÄTA och annan byggdokumentation kan genomföras. Då blir alla vinnare.”

– Richard Nordqvist, Sales Consultant Nordics Planradar