Nyheter

Staffans kyrka i Gävle byggs ut

Nödvändig sanering och renovering genomförs i Staffans kyrka i Gävle. Samtidigt grävs kyrkans källare ut för att på ny grundläggning ge plats åt nya församlingslokaler och kontor för Gävle församling.

– Vi lyfte över byggnaden på den nya grundläggningen den 13 januari. Det var väldigt spännande, säger byggnadsingenjör och projektchef Sven Löfvenberg, projektledningsföretaget KFS.

Pågående ombyggnad, nybyggnad och renovering av Staffans kyrka i Gävle inbegriper många delar. Utgrävning för nya samlingslokaler, nya installationer, energibesparande åtgärder och restaurering av kyrkorummet.

– Det blir en totalrenovering av hela kyrkan, berättar projektledaren för Staffans kyrkas inre renovering, Stefan Holgersson, Gävle församling.

Till projektet hör också en omfattande sanering av radon och mögel. Delvis en följd av kvarlämnat formvirke från när kyrkan byggdes i början på 1930-talet.

Det nya källarplanet med närmare tre meters takhöjd kommer att rymma samlingslokaler och kontorsytor som skapas genom schakt och vertikal utvidgning under kyrkan.

Samlingslokalen dimensioneras för 80 gäster, med en avskild kontorsdel som vetter mot det fria i suterräng.

Lyftet av kyrkan

Staffans kyrkas ursprungliga grundläggning på mark tillät endast en takhöjd på dryga två meter. För att nå den nya högre takhöjden förflyttades den 13 januari 2021 grundläggningen via pålar ner till fast berg.

Civilingenjör och projektledare Robert Edman, Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm, KFS, berättar om de tekniska utmaningarna med att öka takhöjden i kyrkans källare:

– Vid lastöverföringen användes 20 domkrafter som förde över lasten till pålarna. Det var långa förberedelser, men man var ändå lite nervös vid lyftet som övervakades i realtid. Vi mätte rörelser på en hundradels millimeter för att kunna stoppa lyftet i händelse av rörelser i byggnaden. Allt gick som planerat och projektets största milstolpe är nu avklarad!

Nu återstår försiktig schaktning, med realtidsövervakning av vibrationer och kontinuerliga sättningsmätningar.

– Det är extremt viktigt att byggnaden inte rör sig. Det kan skapa sprickbildningar i valv och stomme, tillägger Robert Edman.

Schaktningsarbetet sker i en ”blockig” moränjord. Med uppemot kubikmeterstora stenblock som spräcks för hand med kil och hammare.

– Den mest skonsamma metoden för vibrationer och faktiskt förvånansvärt tidseffektiv.

När schaktningen är klar fortsätter arbetet med gjutning av en tät bottenplatta, med att ta hand om radonproblematiken, med fortsatt stomkomplettering samt installations- och konserveringsarbeten.

Gävlesandsten från schaktning i källarplanet lagras för eventuell återanvändning. Som restaurering av murarna runt Staffans kyrka eller i Stockholmskyrkor med Gävlesandsten i grund och murar.

Renoverat kyrkorum

Renovering och modernisering av Staffans kyrkas kyrkorum innebär bland annat att direktverkande elelement byts ut mot golvburen fjärrvärme.

Tak, väggar och valv renoveras och restaureras. Konservatorer tar hand om inventarier. Kyrkbänkar demonteras och skickats iväg för restaurering.

– Det hela är väldigt tekniskt avancerat. Men produktionen går bra, så vi ser ut att hålla både tidplan och budget, sammanfattar projektchef Sven Löfvenberg, KFS.

Det betyder en vid utgången av 2021 färdigrenoverad, sanerad och utbyggd Staffans kyrka i Gävle till en kostnad av cirka 120 miljoner kronor.