Nyheter

Tyréns leder planprocessen till Culture Casbah i Malmö

Culture Casbah är stadsutvecklingsprojektet som vann ”Best Futura project” vid MIPIM-mässan i Cannes 2013. Tyréns, på uppdrag av stadsbyggnadskontoret, är projektledare för planarbetet som syftar till att lyfta miljonprogramsområdet Rosengård och bygga ihop det med centrala Malmö.

Genom levande gångstråk, nya bostäder, verksamheter, förskolor, torg samt platser för kultur och idrott, ska Rosengård bli symbol för trygghet och inkluderande. Totalt planeras cirka 350 nya bostäder, två förskolor och cirka 30 kommersiella lokaler för affärsverksamhet och större arbetsmarknad att byggas i området.

– Culture Casbah är ett omfattande och omtalat projekt som handlar om att både förvalta de värden som redan finns på platsen och tillföra nya. Viktiga fokusområden i projektet är att skapa en tydlig och tillgänglig stadsstruktur – ett Rosengård som är sammanlänkad med sin omgivning genom goda kommunikationer, säger Susanne Klint, arkitekt och projektledare på Tyréns.

Redan 2009 påbörjade MKB Fastigheter ett arbete i att förnya Rosengård. De utlyste senare en arkitekttävling som fick stor internationell uppmärksamhet i Cannes på MIPIM-mässan 2013. För att realisera arbetet bildades 2017 Rosengård fastigheter som består av MKB, Balder, Victoria Park och Heimstaden. 2019 togs beslut om planuppdraget Culture Casbah som idag leds av Tyréns sedan slutet av 2020.

Projektet är indelat i två etapper, varav första etappen utgörs av området närmast Rosengårds tågstation, som invigdes för två år sedan.

En central del i utvecklingen av området bygger på att stärka Rosengårdsstråket genom rörelse och möten. Stråket är ett prioriterat cykelstråk till centrala Malmö och kommer bli säkrare, tryggare och grönare. De nya byggnaderna ska rama in gaturummet och aktivera stråket med verksamheter i entréplan kombinerat med nya bostäder. Törnrostorget ska utvecklas med bland annat en ny byggnad för ökad gemenskap genom till exempel odling. Två parkeringsytor kommer ge plast för två nya förskolor.

– Det är ett otroligt intressant projekt med stor spännvidd.Jag ser verkligen fram emot utvecklingen av framtidens Rosengård även om det finns utmaningar på vägen. Många faktorer påverkar projektet, med alltifrån stadsutvecklingskrav och ekonomiska mål till hård mediabevakning som pågått sedan tio år tillbaka i området. Det finns risk för att boende redan är ”projekttrötta” varför det är än mer viktigt att vi i planprocessen inte tappar huvudmålet – att skapa ett Rosengård för alla, säger Susanne Klint.